Megjelent a Studia Theologica Debrecinensis

Megjelent a Studia Theologica Debrecinensis, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem teológiai szakfolyóiratának legújabb száma.

képA félévenként megjelenő kiadvány az egyetem tanárainak, doktorainak, díszdoktorainak és doktoranduszainak publikációit kívánja közreadni, de helyet biztosít idegen nyelvű tanulmányok közlése számára is. Ez által betekintést nyújt a debreceni teológiai tudományművelés szellemi műhelyébe nemzetközi viszonylatban is, ugyanakkor tovább kívánja vinni a debreceni tudományszervezés nagy múltú örökségét. 

Az aktuális szám gerincét a DRHE és Holland partnerének (PThU) negyedik közös konferenciája adja, (PThU) amelyet a keresztség kérdéskörének szenteltek. Ezen kívül két vendégelőadás is olvasható a lapban. Elizabeth Hinson-Hasty egy amerikai szemszögéből tekintette át a magyarországi egyházak társadalmi szerepvállalását. Hans Schwarz, a DRHE díszdoktora pedig a tudomány és teológia párbeszédén belül a tudományos kutatás emberi és teológiai határait járta körül. 

A folyóirat megrendelhető, érdeklődni róla a Rektori Hivatalban lehet: rektori@drhe.hu; Tel: +36-52/516-820

Részletes információk