Megújult a Szentendrei Református Óvoda

Október 16-án számos egyházi és állami vezető – többek között Gyürk András, európai parlamenti képviselő és Dietz Ferenc, Szentendre polgármestere – részvételével avatták fel az uniós támogatás bevonásával korszerűsített Szentendrei Református Óvodát. Az energiatakarékos üzemeltetésű, teljes mértékben akadálymentesített – többek között Braille-feliratokkal és a hallássérültek számára indukciós hurkokkal is ellátott – épületben speciális mozgásfejlesztő eszközökkel felszerelt tornaszobát és fejlesztő helyiséget is kialakítottak.

A demográfiailag intenzíven növekvő térségben most záruló beruházással az intézmény nemcsak a kistérségi óvodai férőhelyhiány csökkentésében, a környezettudatos nevelésben, de a hátránnyal és fogyatékkal élő, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek integrációjában is jelentős szerepet kaphat. Az Új Széchenyi Terv keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával létrejött beruházás összértéke a közel 100 millió forint uniós támogatás, a 8,62 millió forint önkormányzati-, valamint 61,4 millió forint egyházközségi forrás felhasználásával együtt több mint 170 millió forint volt.

Szentendre és környéke országos viszonylatban is dinamikusan fejlődő térség: a fővárosból az agglomerációba költözők miatt a város lakossága 2001 és 2009 között tizenhárom százalékkal, ezen belül is az öt évnél fiatalabbak száma harminchárom százalékkal növekedett. Így városi és kistérségi szinten is jelentős problémát okoz az óvodai férőhelyhiány. A projekt eredményeképpen a többek között lifttel, mozgássérült parkolóval, korszerű fejlesztő szobával és speciális mozgásfejlesztő eszközökkel is rendelkező intézményben az iskolaérettség elérésére irányuló, mozgásterápián alapuló felzárkóztató fejlesztések kiemelt szerepet kapnak. Ez utóbbi különösen fontos ugyanis az óvodában a városi átlagnál nagyobb arányban jelen lévő hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekek számára.

Református intézmény

A Szentendrei Református Egyházközség 2009-ben vette át az önkormányzat kérésére a város egyik legrégebbi óvodáját, amelynek korszerűsítésére, akadálymentesítésre, férőhely-bővítésre, valamint tornaszoba építésére és speciális fejlesztő eszközök beszerzésére 2010-ben közel 100 millió forint uniós támogatást nyert.

„A Szentendrei Református Óvoda most záruló beruházásának köszönhetően olyan európai szintű, energiatakarékos működtetésű intézmény jött létre, amelynek a gyermekek hitbeli nevelése mellett a környezettudatosság alakításában is nagy szerepe van. Nem beszélve a mozgásfejlesztés és egyéni fejlesztés terén megnyíló korszerű óvodapedagógiai lehetőségekről, amelyek a hátránnyal küzdő, a sajátos nevelési igényű, vagy a fogyatékkal élő gyermekek számára kiemelt jelentőséggel bírnak” – nyilatkozta dr. P. Tóth Béla, az óvodát fenntartó egyházközség lelkésze.

A beruházásnak köszönhetően a megújult intézményben – amely már minden, az új építésű óvodák számára előírt helyiséggel is rendelkezik – öt százalékkal növekedett a férőhelyek száma, a modernizáció és az energiatakarékos berendezések beépítése révén pedig az óvoda energiafelhasználása a várakozások szerint ötvenkét százalékkal csökken majd.

Kolos Emőke