Mire kaptunk talentumot?

Képességeink kibontakoztatása Isten iránti kötelességünk, hiszen tőle kaptuk talentumainkat, hogy a legtöbbet tehessük embertársaink javára. Tombor László, a Református Tehetséggondozó Alapítvány elnöke elmondta, hogy két évtizede létrehozott szervezetük célja a református köznevelési intézményekben tanuló tehetséges diákok segítése, az őket fejlesztő tehetséggondozó programok szervezése és támogatása.

Az egyetemi bejárat előtt_ fizika

Fotó: Horváth Norbert

– Ha jól emlékszem, 2007-ben kerültem a Talentum-tábor csapatába, akkor még Balatonszárszón és Balatonfenyvesen foglalkoztunk a tehetséggondozással. Több tantárgyi műhely is volt ezekben az évente megrendezett, egyhetes nyári táborokban: biológia, történelem, informatika és matematika. 2020-ban a Covid tette be a kaput ennek a képzésnek. Azonban már egy évre rá, az alapítvány gondozásában kidolgoztuk a Talentum szaktárgyi tehetséggondozó programot. Először a történelem- és a biológiakurzus indult el, majd 2022-ben csatlakozott a fizika és a kémia is. Az eddigieknél lényegesen magasabb szakmai színvonalon igyekszünk végezni a tehetséggondozást – fogalmaz Uherkovich Zoltán, a biológia tantárgy szakmai vezetője, aki biológia–földrajz szakos mestertanárként tanít a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában.

Célok és feladatok

A Talentum szaktárgyi tehetséggondozó program a tehetséges tanulók szaktárgyi tudásának fejlesztését és szemléletük formálását kívánja elősegíteni, és igyekszik a résztvevőket hatékonyan felkészíteni az emelt szintű érettségire és az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyre (OKTV). A tanulók módot kapnak az adott tudományterület új kutatási eredményeinek megismerésére, lehetőségük nyílik a gyakorlati tapasztalatszerzésre tudományos műhelyekben, egyetemeken, kutatóintézetekben és múzeumokban. A vezetők kiemelt feladatnak tekintik a kutatás iránti érdeklődés felkeltését. Tombor László elmondta, hogy fontosnak tartják az azonos érdeklődésű diákok közötti kommunikációt, a református gimnáziumokba járó tehetséges tanulók közötti aktív kapcsolatot. Az is lényeges, hogy mindez szervesen illeszkedjen a keresztyén értékrendbe. Mára a református tehetségfejlesztés széles körű és országos szintű. Jelenleg harminchét református középiskola tizenhét gimnáziumából érkeznek tanulók ebbe a programba. A kémiát a miskolci Lévay József Református Gimnáziumban és a kiskunhalasi Szilády Áron Református Gimnáziumban gyakorolhatják. Fizikai ismereteiket a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnáziumban bővíthetik, biológia- és történelemtudásukat a budapesti Baár–Madasban fejleszthetik. Összefoglalva: ebben a tanévben négy hétvégén négy, jelentős szakmai tapasztalattal és kiemelkedő eredményekkel bíró szaktárgyi team négy helyszínen nyolcvanhárom, református gimnáziumba járó tehetséges fiatallal foglalkozik.

– Alapítványunk a Nemzeti tehetség program pályázatát elnyerve több millió forintot fordíthatott eszközfejlesztésre. Ez a támogatás óriási segítség számunkra. Ebből finanszírozzuk a program rendezvényeit, saját kiadványaink is hamarosan elkészülhetnek. Feladatgyűjteményeink megjelentetését márciusra tervezzük – fejtette ki a kuratórium elnöke.

Talentumainkat, bármennyit kaptunk, fel kell használnunk. Nem az a fő kérdés, mennyi van, csak az számít, mit kezdünk velük. Az elmúlt tanévben a Református Tehetséggondozó Alapítvány egyedülálló és tudományosan megalapozott tehetségfejlesztő programot indított az ígéretes középiskolások számára. Az ifjú tehetségek szakmai irányítását végző tanárok országos hírű, tapasztalt és kiváló versenyeredményekkel bíró pedagógusok. Beszámolójuk szerint a részt vevő diákok lelkesek, szorgalmasak és elkötelezettek.

biológia1

Fotó: Uherkovich Zoltán

Részvételi feltételek és motiváció

– Minden magyarországi református középiskola tájékoztatást kap a Talentum szaktárgyi tehetséggondozó programról, amelyre 11–12. évfolyamos tanulókat várunk. A diákok kitöltik a jelentkezési lapot, amelyen azt is feltüntetik, melyik szaktárgyi versenyen szereztek tapasztalatot, ott milyen helyezést értek el. Emellett sokat számít az őket tanító és ajánló szaktanárok írásbeli véleménye abban, hogy bejuthassanak a szaktárgyi programba – árulja el a kiválasztás részleteit Szabados László, a történelem tantárgy szakmai vezetője, a Kecskeméti Református Gimnázium történelem–földrajz szakos tanára.

– Tanulói motivációs levelet is kérünk, amelyben a jelentkezők leírják, miért szeretnének csatlakozni ehhez a képzéshez. Nálunk, a történelemkurzusokon tizenhét diák vesz részt. Közülük többen jogásznak készülnek, de van két „elvetemült” is, aki régész szeretne lenni, egyikük már két éve dolgozik egy ásatáson. Egy másik diák arról számolt be, hogy az ötvenórás közösségi szolgálatot a hadtörténeti levéltárban teljesítette, ezalatt a levéltári munka is felkeltette az érdeklődését, egyébként muzeológusnak készül. Egyikük jelenleg történelem- és biológiafakultációra jár, tervei szerint ezzel a két tantárggyal szeretne továbbtanulni középiskolai-tanár szakon – folytatja Szabados László.

– Mi is megkérdeztük, hogy ki milyen pályára készül – jegyzi meg Uherkovich Zoltán mestertanár, a biológia tantárgy szakmai vezetője. – A huszonhét gyermek kétharmada egyértelműen az orvosi pályát választaná. Ezenkívül van olyan, aki biológus, biomérnök lenne, vagy éppen gyógypedagógus. Egyébként az intézeti és egyetemi gyakorlataink többsége is orvosi, biológusi, biomérnöki területek felé orientál – teszi hozzá.

Berecz János, a fizika tantárgy szakmai vezetője megerősíti, hogy mindenki eltökélt, a motivációs levelekből kiderül, hogy a fiataloknak nagy céljaik vannak. Ezek zömmel mérnöki jellegűek, a Budapesti Műszaki Egyetem gépészmérnöki és villamosmérnöki szakjaira irányulnak. Tudományos tervek is vannak, az egyik végzős tanítványa a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnáziumból az ELTE-n szeretne fizikus lenni. A mestertanár szerint példamutató ez a lelkesedés.

A képzés tematikája

– A Talentum-program szakmai koncepcióját úgy alakítottuk ki, hogy elsősorban az emelt szintű érettségi vizsgákra és az OKTV-re segítse a diákok felkészülését. Az elméleti munka és a feladatmegoldások erre irányulnak. A tematikus hétvégék szombatjain pedig közös múzeumlátogatást teszünk. Októberben a Bibliamúzeumban a reformációról és annak kulturális hatásairól hallhattunk. Második találkozásunk alkalmával a Rózsadombon jártunk. Történelmi sétánk során a Kádár-villától kezdve több olyan híres épületet is felkerestünk, amely valamilyen módon kötődik a magyar múlthoz. Januárban a Parlamentbe látogatunk, mert a törvényhozással fogunk foglalkozni – említi meg Szabados László.

Berecz János arról is beszámol, hogy iskolájának jó szakmai együttműködése van a Szegedi Tudományegyetemmel. Az első hétvégén neves kutatók egyetemi előadásain vettek részt a diákok, míg novemberben egyetemi oktatói felügyelettel végezhettek laborgyakorlatot. Például EKG-vizsgálatot és orvosfizikai méréseket. A fizika tantárgy szakmai irányítója azt is elmondja, hogy a tehetségprogram rendkívüli előnyére vált a több millió forintos pályázati eszközbeszerzés, mert ezek az eszközök a gimnáziumok többségében egyáltalán nem állnak rendelkezésre. – Nekünk, középkorú tanároknak is nagy élmény ez, mert ilyen műszerekkel eddig nem dolgozhattunk. Még inkább a diákoknak, akik a januári hétvégén is ezekkel gyakorolhatják majd a méréseket – teszi hozzá.

Uherkovich Zoltán úgy fogalmaz, hogy a kiemelkedő eszközök által a biológiához kötődő olyan feladatokat tudnak végezni, mint a PCR-teszt, a gélelektroforézis vagy a spektrofotometriai mérések. Ezáltal lehetőségük nyílik arra, hogy megismerkedjenek a korszerű és egyedi műszerekkel. Emellett természetesen több kutatási helyszínt is meglátogatnak, mint a Semmelweis Egyetem, a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet vagy ebben a hónapban az Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet. A tehetségprogram segítségével jutnak el a diákok a mai tudomány országos és egyben világhírű műhelyeibe.

A cikket elolvashatják a Reformátusok Lapjában is, amelyben további érdekes és értékes tartalmakat találnak! Keressék a templomokban és az újságárusoknál!