Online tanulási környezet közösségi fejlesztéssel

A Református Tananyagfejlesztő Csoport digitális tananyagfejlesztési folyamatáról és a tesztelési eredményekről Dr. Dringó-Horváth Idával, a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karának egyetemi docensével beszélgettünk.

– Kérem, röviden foglalja össze az olvasók számára, milyen feladatokat, tevékenységeket végzett a Református Tananyagfejlesztő Csoportban? 

– Feladatom a digitális tananyagfejlesztés támogatása volt. Részt vettem a Református Tananyagtár mintaanyagokkal történő feltöltésének előkészítésében és támogatásában is: a témacsomagok, óravázlatok elkészítésének szempontrendszerét dolgoztam ki, amelyet a tananyagfejlesztők használtak. Emellett fejlesztő értékeléssel segítettem a tananyagfejlesztők és a szerkesztők munkáját.  

– Milyen alapelveket, célokat követtek a fejlesztés során?

– Az volt a célunk, hogy modern szemléletű, az élményszerű tanulást lehetővé tevő digitális tartalmak szülessenek, melyek a lehetőségekhez képest a keresztyén identitás erősítését is támogatják. A fejlesztés során olyan tananyagot szerettünk volna létrehozni, amely keresztyén értékeket közvetít, korszerű pedagógiai alapelveket érvényesítve. A konkrét pedagógiai alapelvek a következőkben foglalhatók össze: a tananyag segítse a tanulókat az összefüggések, az egyes tananyagrészek közti kapcsolatok megértésében, és az adott korosztály életkori sajátosságaihoz igazodjon. Ne csak a tanulásra fókuszáljon, hanem a személyiség egészére hasson. Emellett segítse a pedagógusokat abban, hogy a tanulói felfedezésre, aktivitásra és együttműködésre építő, a tanulók kritikai gondolkodását fejlesztő, differenciált oktatási folyamatokat valósítsanak meg.

kép

– Hogy zajlott a munka?

– A digitális fejlesztés első fázisa során (2018 tavasz-ősz) a református intézményekben dolgozó pedagógusok bevonásával a fenti alapelveket megvalósító modulokat, leckéket, tananyagokat, illetve egyéb digitális tartalmakat hoztunk létre. Ennek eredményeként jött létre az a közel 150, változatos tartalmú témacsomag, amelyet a Református Tananyagtár felületén mindenki szabadon elérhet. A témacsomagok óravázlatokat és segédanyagokat tartalmaznak, az egyes témák az alsó tagozatos tantárgyak, illetve felső tagozaton és középiskolai szinten angol és német nyelv, ének-zene, magyar nyelv és irodalom, matematika, fizika, biológia, kémia, földrajz, valamint a történelem tantárgyhoz kapcsolódnak. 2018 őszétől református intézmények próbálták ki a létrehozott tartalmakat tanórai környezetben, tesztelték a tananyagtár funkcióit, magát a digitális környezetet. Tapasztalataikról kérdőívekben adtak visszajelzést és javaslatokat is vártunk. A vizsgálatok decemberben zárultak le, és 2019 elején az eredmények tükrében további fejlesztések várnak a rendszerre. A kifejlesztett rendszerben a felhasználók reményeink szerint saját oktatási céljaik és célcsoportjuk figyelembevételével majd tovább bővítik a kínálatot, illetve segítik a további fejlesztéseket. Tervezzük, hogy a pedagógusok számára a tananyagfejlesztést támogató képzéseket is szervezünk.

– Ön miben látja ennek a munkának a jelentőségét?

– A Református Tananyagtár egy olyan online tanulási környezet, amely előremutató tartalommal és megfelelő funkcionalitással, eszközrendszerrel rendelkezik, eszközfüggetlenül, egyénileg és közösségileg is használható, rendszeres karbantartása és fejlesztése a közösség bevonásával történik. Fontosnak tartom, hogy ebben a mobil eszközök alkalmazási lehetőségei is szerepet kapjanak. Nagyon nagy manapság a kínálat a tananyagok, de főként a digitálisan elérhető tananyagok, oktatási tartalmak terén, megnehezítve az eligazodást, a megfelelő választást. Fontos célkitűzésnek érzem az igényes, a digitális tanulási környezetet megfelelően kihasználó tananyagfejlesztést, a példaértékű munkák támogatását ezen a téren. Nem másodlagos az sem, mennyire tudjuk kihasználni annak lehetőségét, hogy a pedagógiai munka során ne csupán a szaktárgy oktatása, hanem alapvető értékek és eligazodási pontok közvetítése is történjen. Számomra ebben a projektben ez a törekvés a legfontosabb.

– Mennyiben formálja a pedagógusok szemléletét a létrejött szakmai anyag?

– Célunk volt a mintaadás, a modern pedagógiai és tantárgypedagógiai alapelvek megjelenítése a tananyagokban. Ez reményeink szerint kihat majd a felhasználó pedagógusok munkájára, szemléletére, és további, hasonló szemléletű tananyagfejlesztéseket eredményez majd. Fontos kiemelnem, hogy nem csak a keresztyén pedagógusokra és diákokra gondoltunk. Alapvető volt számunkra, hogy a keresztyén nevelés és a református identitás erősítése megjelenjen, de nem mindenáron. Ezért a szaktárgyak, a szaktárgyakhoz kapcsolódó, előírt kurrikulumot, a NAT által meghatározott célokat vettük figyelembe a tartalmak alakítása során. Azt szerettük volna elérni, hogy amennyiben a tananyag, illetve az oktatási célok megengedik, akkor ezt valamilyen keresztyén identitást erősítő tartalommal hozzuk létre. Mindenkinek szeretettel ajánljuk tehát a Református Tananyagtár tartalmainak böngészését, felhasználását.