Pályázatot írtak ki a Pápai Református Teológiai Akadémia rektori tisztének betöltésére

A Dunántúli Református Egyházkerület Elnöksége a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény alapján nyilvános pályázatot hirdet a Pápai Református Teológiai Akadémia rektori tisztének betöltésére.

A megbízás 5 évre terjedő, határozott időtartamra szól.

A munkavégzés helye: 8500 Pápa, Március 15. tér 13–14.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. november 17.

A pályázóval szemben támasztott követelmények, a pályázati eljárás rendje:

  1. A pályázónak meg kell felelnie azoknak a követelményeknek, és alkalmasnak kell lennie azoknak a feladatoknak az ellátására, amelyeket a Pápai Református Teológiai Akadémia Alapító Okirata, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, a Magyarországi Református Egyház felsőoktatásáról szóló törvény és más egyházi jogszabályok rendelkezései, valamint a Pápai Református Teológiai Akadémia Szervezeti és Működési Szabályzata és mellékletei a rektor számára meghatároznak.
  2. A Pápai Református Teológiai Akadémia felelős vezetője a rektor.
  3. A rektor felett a munkáltatói jogokat a Fenntartó Egyházkerület Elnöksége gyakorolja.
  4. A rektori megbízatás a hetvenedik életév betöltéséig szólhat. Ha azt a fenntartó elnöksége kezdeményezte vagy a szenátus kétharmadának (2/3) igenlő szavazatával támogatta, a vezetői és magasabb vezetői megbízás a hetvenedik életév betöltése előtt akkor is teljes időtartamra kiadható, ha a vezetői megbízatás SZMSZ-ben rögzített hossza a hetvenedik életév betöltése utánra nyúlik. Az így kiadott vezetői megbízatás nem meghosszabbítható.
  5. A rektori tisztségre pályázhatnak a Pápai Református Teológiai Akadémia teljes munkaidőben alkalmazott, református egyháztagsággal rendelkező egyetemi, főiskolai tanárai és docensei, vagy olyan egyetemi, főiskolai tanári és docensi kinevezéssel rendelkező külső pályázók, akik esetében a rektori megbízás egyúttal a PRTA-n tanári alkalmazást is jelent.
  6. A pályázatokat a fenntartó egyházkerület elnökségéhez kell benyújtani elektronikus úton a dtpuspoki@refdunantul.hu e-mail címen.
  7. A rektori megbízásra benyújtott valamennyi, a pályázati feltételeknek megfelelt pályázatot a szenátus meghallgatja, a tagok a pályázóknak kérdéseiket feltehetik, majd a szenátus valamennyi tagja többségének szavazatával javaslatot tesz a rektorjelölt személyére. A szenátus határozatát a pályázatokkal együtt 8 napon belül megküldi a fenntartónak.
  8. A fenntartó egyházkerület elnöksége a szenátus határozatának ismeretében, véleményét csatolva javaslatot tesz az egyházkerületi közgyűlésnek a pályázó kinevezésének kezdeményezésére, vagy a pályázatot érvénytelennek nyilvánítja.