Pedagógusnapi köszönet

Diákoknak és oktatóknak egyaránt nehézségekkel teli volt a tanév. Pedagógusnapon Csernaburczky Ferenc iskolaigazgató, a Zsinat Oktatásügyi Bizottságának elnöke köszöni meg a tanárok szeretetteljes, fáradhatatlan munkáját.

Kedves Testvéreink!

A 2021-es év, a járványügyi veszélyhelyzet és a járványügyi készenlét miatt, az előző időszakhoz hasonló, de még attól is nehezebb feladatokat adott a tanév feladatainak megvalósításában. Az elrendelt intézkedések az intézmények számára megváltozott munkarendet, dolgozói számára eddig ismeretlen kihívásokat hozott. A nevelési-oktatási feladatok megvalósítása a megváltozott körülmények miatt mindenkitől nagyobb odafigyelést és többletmunkát igényelt.

Minden nehézség ellenére a mindennapokban érezhető volt munkatársaink igyekezete a feladatok minél színvonalasabb megvalósulásának elérésére és tapasztalható volt odaadó következetes szolgálatuk, mellyel igyekeztek válaszolni a kihívásokra. A megvalósításban a szakmai feladatok folyamatos ellátása mellett nagy felelősséget vállaltak mások egészségének védelme és saját egészségük megőrzése érdekében.

A Magyarországi Református Egyház a szakmai szolgáltatás biztosításával igyekezett ezt a munkát a speciális helyzethez alkalmazkodva segíteni, annak megvalósítását a köznevelés szereplőinek - az óvodáktól a középiskolákig - minél eredményesebbé tenni.

Kedves Pedagógusok!

Munkátok nem volt hiábavaló, szolgálatotok által eredményes tanévet zárhatunk. Sok ezer szülő és diák érezheti és élvezheti örömét annak, hogy az ismeretek elsajátításának számos új formáját ismerhette meg, hogy a kapcsolattartás a nehézségek ellenére sem szakadt meg, hogy az intézményi programok és az Ige bátorító üzenete, ha másféleképpen is, de célba érhetett.

Köszönjük, hogy az általatok továbbadott szeretet által tapasztalhatták meg diákjaink a digitális munkarendben is a személyes odafigyelést, a bizalmi kapcsolat ösztönző erejét és a nehéz helyzetekben is a következetes és hiteles nevelő tevékenységet, a mindenkor segítő pedagógusi hozzáállást.

Köszönöm szeretetteljes és fáradhatatlanul kitartó szolgálatotokat, mely mindannyiunk gazdagodására vált.

„Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt mindenkor minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségetekből jusson minden jó cselekedetre.” (2Korinthus 9,8)

A Magyarországi Református Egyház elnökségének nevében Isten áldását kérem életetekre, további szolgálatotokra!

Testvéri köszöntéssel:

Kazincbarcika, 2021. június 5.

Csernaburczky Ferenc
iskolaigazgató
a Zsinat Oktatásügyi Bizottságának elnöke