Pótfelvételi a Károlin

A Károli Gáspár Református Egyetem közzétette pótfelvételi felhívását. A jelentkezők hitéleti és világi szakok közül is választhatnak.

Állam- és Jogtudományi Kar

Felsőoktatási szakképzések:
jogi [Budapest] (nappali, levelező)
kereskedelem és marketing [marketingkommunikáció] (nappali, levelező)

Alapképzési szakok:
emberi erőforrások (nappali, levelező) - Állami ösztöndíjas finanszírozási formában is!
gazdálkodási és menedzsment (nappali, levelező) - Állami ösztöndíjas finanszírozási formában is!
nemzetközi tanulmányok (nappali, levelező)

Osztatlan képzés:
jogász (nappali, levelező)

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Alapképzési szakok:
anglisztika (angol nyelven) (nappali)
germanisztika [néderlandisztika] (nappali)
germanisztika [német] (nappali)
keleti nyelvek és kultúrák [kínai] (nappali)
kommunikáció- és médiatudomány (nappali)
magyar (nappali)
szabad bölcsészet (nappali)
szociológia (nappali, levelező)
történelem (nappali)

Osztatlan képzések:
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; magyartanár]] (nappali)
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; média-, mozgókép- és kommunikációtanár]] (nappali)
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; német nyelv és kultúra tanára]] (nappali)
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára]] (nappali)
osztatlan tanári [10 félév [hittanár-nevelőtanár; angol nyelv és kultúra tanára]] (nappali)
osztatlan tanári [10 félév [hittanár-nevelőtanár; magyartanár]] (nappali)
osztatlan tanári [10 félév [hittanár-nevelőtanár; média-, mozgókép- és kommunikációtanár]] (nappali)
osztatlan tanári [10 félév [hittanár-nevelőtanár; német nyelv és kultúra tanára]] (nappali)
osztatlan tanári [10 félév [hittanár-nevelőtanár; történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára]] (nappali)
osztatlan tanári [10 félév [magyartanár; média-, mozgókép- és kommunikációtanár]] (nappali)
osztatlan tanári [10 félév [magyartanár; német nyelv és kultúra tanára]] (nappali)
osztatlan tanári [10 félév [magyartanár; történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára]] (nappali)
osztatlan tanári [10 félév [német nyelv és kultúra tanára; média-, mozgókép- és kommunikációtanár]] (nappali)
osztatlan tanári [10 félév [német nyelv és kultúra tanára; történelem és állampolgári ismeretek tanára]] (nappali)
osztatlan tanári [10 félév [történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára; média-, mozgókép- és kommunikációtanár]] (nappali)
osztatlan tanári [11 félév [angol nyelv és kultúra tanára; holland nyelv és kultúra tanára]] (nappali)
osztatlan tanári [11 félév [hittanár-nevelőtanár; holland nyelv és kultúra tanára]] (nappali)
osztatlan tanári [11 félév [magyartanár; holland nyelv és kultúra tanára]] (nappali)
osztatlan tanári [11 félév [német nyelv és kultúra tanára; holland nyelv és kultúra tanára]] (nappali)
osztatlan tanári [11 félév [történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára; holland nyelv és kultúra tanára]] (nappali)

Mesterképzések:
anglisztika (angol nyelven) (nappali, levelező)
európai lexikográfia (angol nyelven) (nappali)
európai lexikográfia (német nyelven) (nappali)
irodalom- és kultúratudomány (nappali)
japanológia (nappali)
kommunikáció- és médiatudomány (nappali, levelező)
művészettörténet (nappali, levelező)
néderlandisztika (nappali)
német nyelv, irodalom és kultúra (német nyelven) (nappali)
színháztudomány (nappali, levelező)
társadalmi- viselkedéselemzés (nappali)
tanári [2 félév [angol nyelv és kultúra tanára]] (levelező)
tanári [2 félév [holland nyelv és kultúra tanára]] (levelező)
tanári [2 félév [magyar mint idegen nyelv tanára]] (levelező)
tanári [2 félév [magyartanár]] (levelező)
tanári [2 félév [német nyelv és kultúra tanára]] (levelező)
tanári [2 félév [történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára]] (levelező)
tanári [4 félév [angol nyelv és kultúra tanára]] (levelező)
tanári [4 félév [holland nyelv és kultúra tanára]] (levelező)
tanári [4 félév [magyar mint idegen nyelv tanára]] (levelező)
tanári [4 félév [magyartanár]] (levelező)
tanári [4 félév [média-, mozgókép- és kommunikációtanár]] (levelező)
tanári [4 félév [német nyelv és kultúra tanára]] (levelező)
tanári [4 félév [történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára]] (levelező)
tanári [5 félév [angol nyelv és kultúra tanára]] (levelező)
tanári [5 félév [holland nyelv és kultúra tanára]] (levelező)
tanári [5 félév [magyar mint idegen nyelv tanára]] (levelező)
tanári [5 félév [magyartanár]] (levelező)
tanári [5 félév [német nyelv és kultúra tanára]] (levelező)
tanári [5 félév [történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára]] (levelező)
történelem (nappali)
vallástudomány (nappali, levelező)

Hittudományi Kar

A Hittudományi Kar képzéseire az Egyetem saját jelentkezési lapján, a http://www.kre.hu/htkfelveteli/ oldalon lehet.

Levelező munkarendű képzések
Hittanár-nevelőtanár MA (2 féléves)
Hittanár-nevelőtanár MA (4 féléves)

Szociális és Egészségtudományi Kar

ápolás és betegellátás [ápoló] (nappali) - Állami ösztöndíjas finanszírozási formában is!

szociális munka [Budapest, Nagykőrös] (nappali, levelező) - Állami ösztöndíjas finanszírozási formában is!

szociálpedagógia (nappali, levelező) - Állami ösztöndíjas finanszírozási formában is!

Hitéleti képzések:
A Szociális és Egészségtudományi Kar hitéleti képzéseire az Egyetem saját jelentkezési felületén, a http://kre.hu/hiteletifelveteli/ oldalon lehet.

diakónia (Nagykőrös) (nappali, levelező) -Állami ösztöndíjas finanszírozási formában is!

Tanítóképző Főiskolai Kar

Alapképzési szakok:
csecsemő- és kisgyermeknevelő [Budapest, Nagykőrös] (nappali, levelező) - Állami ösztöndíjas finanszírozási formában is!
óvodapedagógus [Budapest, Nagykőrös] (nappali, levelező) - Állami ösztöndíjas finanszírozási formában is!
tanító [Budapest, Nagykőrös] (nappali, levelező) - Állami ösztöndíjas finanszírozási formában is!

Hitéleti képzések:
A Tanítóképző Főiskolai Kar hitéleti képzéseire az Egyetem saját jelentkezési felületén, a http://kre.hu/hiteletifelveteli/ oldalon lehet.

kántor [Nagykőrös] (nappali, levelező)
református hittanoktató [Nagykőrös] (nappali, levelező)