Pótfelvételi Patakon

A Sárospataki Református Teológiai Akadémia pótfelvételt hirdet a 2020/2021-es tanévre a következő szakokon:

 • Teológia szak – Teológus szakirány (osztatlan MA képzés, nappali tagozaton; képzési idő: 10 félév)
 • Teológia szak – Lelkész szakirány (osztatlan MA képzés, nappali tagozaton; képzési idő: 12 félév)
 • Katekéta-Lelkipásztori munkatárs szak (BA képzés, nappali- és levelező tagozaton, valamint a beregszászi kihelyezett tagozaton; képzési idő: 6 félév)
 • Teológia MA szak (hitéleti alapszakra épülő képzés, levelező tagozaton; képzési idő: 4 félév)

Pótfelvételi levelező tagozatos képzéseinkre

 • Katekéta – Lelkipásztori munkatárs alapképzési szak – Választható szakirányok: katekéta szakirány és lelkipásztori munkatárs szakirány (BA képzés, nappali- és levelező tagozaton, valamint a beregszászi kihelyezett tagozaton; képzési idő: 6 félév)
 • Református közösségszervező alapképzési szak (BA képzés, levelező tagozaton; képzési idő: 6 félév)
 • Diakónia (keresztyén szociális munka) alapképzési szak (BA képzés, levelező tagozaton; képzési idő: 7 félév)
 • Teológia MA szak (hitéleti alapszakra épülő mesterképzés, levelező tagozaton; képzési idő: 4 félév)

2020 szeptemberében induló szakirányú továbbképzéseink:

 • Biblia-alapú lelkigondozó szakirányú továbbképzés (2 félév)
 • Pasztorálpszichológia szakirányú továbbképzés (4 félév)
 • Református hit- és erkölcstan oktatói szakirányú továbbképzés (4 félév)

Várjuk azok jelentkezését, akik

– érettségivel vagy felsőfokú végzettséggel rendelkeznek

– elhívást kaptak az egyházi szolgálatra

– gyülekezeti szolgálatukhoz szeretnének bibliai alapokon nyugvó, gyakorlati tudást szerezni

– szeretnének egy keresztyén testvéri közösség tagjai lenni.

Amit kínálunk:

– nappali tagozatos hallgatóinknak bentlakást, levelezős hallgatóinknak szállást korszerű és jól felszerelt internátusainkban

– nappali tagozatos hallgatóink számára ösztöndíjat, valamint Alapítványunk rendkívüli ösztöndíjait

– tanulmányi utakat

– külföldi ösztöndíjakat Erasmus+ program keretében (13 európai egyetemen) valamint Zsinati közvetítéssel

– tehetséggondozást

A jelentkezés módja:

Intézményünk saját jelentkezési lapján

Szükséges dokumentumok:

 • saját kézzel írt önéletrajz
 • érettségi bizonyítvány másolata
 • ha van, korábban megszerzett diploma másolata
 • középiskolai bizonyítvány másolata
 • egyháztagság igazolása
 • többletpontok elnyerését igazoló dokumentumok másolata (nyelvvizsga bizonyítvány, kántori oklevél,…)
 • nem magyar nyelven érettségizett külföldieknek középiskolai bizonyítványuk és érettségi bizonyítványuk lefordított, hitelesített másolata
 • hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • teológia szakra jelentkezők esetében: református középiskolából jelentkezőknek vallástanári ajánlás, más egyházkerületből és a határon túlról jelentkezőknek püspöki ajánlás
 • A jelentkezési lap a szükséges mellékletekkel, aláírva beküldendő: SRTA 3950 Sárospatak, Rákóczi út 1.
 • A jelentkezési lapok letölthetőek honlapunkról: jelentkezési lapok