Református diákok mérték össze a tudásukat Csurgón

A Református Középiskolák 17. Természettudományos Diákkonferenciája az egész Kárpát-medencét érintő rendezvény, hiszen a hazai református iskolák mellett részt vettek az erdélyi református gimnáziumok tanulói is.

A diákkonferenciára, amit március 18-án és 19-én tartottak Csurgón, idén 16 iskola küldte el 53 diákját, akik öt szekció három korcsoportjában versenyeztek: biológia, földrajz, tárgyi néprajz, környezetvédelem, tudomány- és technikatörténetből. A hit, tudomány és művészetek hármas egységéhez híven minden évben meghirdetik a rendezvényhez kapcsolódva a „Múzsám a természet” című rajzpályázatot. Ez alkalommal 17 iskolából 142 alkotás érkezett. 


A rendezvény nyitó áhítatán Bölcskei Gusztáv, a Magyarországi Református Eegyház (MRE) zsinatának lelkészi elnöke szolgált. Kovács József igazgató megnyitója után Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke, Bellai Zoltán püspöki főtanácsos, Huszár Pál, az MRE zsinatának világi elnöke, végül Füstös János, Csurgó város polgármestere köszöntötte a résztvevőket.

A konferencia első estéjén hagyományosan egy természettudományokhoz kapcsolódó előadás hangzott el. Ezúttal Velkey György, a Bethesda Gyermekkórház igazgatója beszélt hit és gyógyítás kapcsolatáról, az orvosi hivatás lényegéről és kihívásairól. Másnap reggel a közös áhítat után kezdődött a verseny. A diákoknak a zsűrielnökök által már értékelt dolgozatokból átalakított előadással kellett bizonyítaniuk, hogy a választott témában jártasak, vitaképesek. Délután szakmai kiránduláson vettek részt: a gyékényesi kavicsbányató kotróhajóján utazva ismerkedtek a tó természeti értékeivel és gazdasági hasznosításával. Este a zárórendezvényen a kisiskolások nagy sikerű színdarabja után  következett a legizgalmasabb program: az eredményhirdetés. A díjazottak kihirdetése után a résztvevők meghallgatták a legjobbnak értékelt előadásokat.

A Református Középiskolák Természettudományos Diákkonferenciája a tudományos diákköri mozgalomhoz hasonló verseny: a tanulók szabadon választott témából egy dolgozatot írnak, melyet a konferencián egy tízperces előadás keretén belül mutatnak be és védenek meg. A hangsúly a konferencián van: kutató diáknak és felkészítő tanárnak egyaránt fontos a találkozás, véleménycsere, a kapcsolatok kialakítása és ápolása. Emellett aki egy dolgozat megírására vállalkozik, már középiskolában megtanulja, mi a kutató-adatfeldolgozó munka lényege, mi a pontosság a leírásokban és a hivatkozásokban, és mi az igényes kivitelezés.

A díjazottak névsora és az eseményről készült fényképek a Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium honlapján tekinthetők meg.