Református felsőoktatási tájékoztató

Már elérhető az a tájékoztatófüzet, amely tartalmazza a négy magyarországi református felsőoktatási intézmény képzési lehetőségeit. A kiadvány bemutatja azokat a hitéleti és nem hitéleti szakokat, felsőfokú szakképzéseket, doktori programokat, ahová jelentkezhetnek az érdeklődők.

Számos hitéleti, pedagógiai, jogi, bölcsész és társadalomtudományi képzés közül választhatnak azok, akik a következő tanévtől református intézményben szeretnének diplomát vagy felsőfokú szakképesítést szerezni. A választásban a legfrissebb református felsőoktatási tájékoztató nyújt segítséget.

Debreceni Református Hittudományi Egyetem

Az egyetem az ország egyik legrégebbi oktatási intézménye: 1538 óta gazdag tapasztalatokkal, református keresztyén elkötelezettséggel, a modern kor színvonalán végzi oktatói-nevelői munkáját. Képzései az egyházi szolgálatra és a keresztyén értelmiségi létre készítenek fel a „Közösség, hit, tudás” jelmondat szellemében. Az intézmény célja református lelkészek, teológusok és egyházi munkatársak képzése a Magyarországi Református Egyház számára, továbbá olyan pedagógusok és egyéb világi szakemberek felkészítése a magyar köznevelés és kulturális intézményrendszer számára, akik egyházunk hitelveit, hagyományait ismerik, egyháztagságuk esetében pedig készek és hajlandók szakismeretükkel gyülekezeti közösségeinket szolgálni. Az egyetem január 23-án tart nyílt napot.

Károli Gáspár Református Egyetem

A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Állam- és Jogtudományi, Bölcsészet- és Társadalomtudományi, Hittudományi, Pedagógus Karán, valamint Szociális és Egészségtudományi Karán a korábbi évekhez hasonlóan idén is gazdag képzési kínálattal jelentkezik. A KRE képzései az élet számos területét lefedik, az egyetem célja, hogy református szellemiségben képezzék a jövő értelmiségét. A különböző karok nyílt napjairól az összegző kiadvány mellett az egyetem honlapján is olvashatnak tájékoztatást.

Pápai Református Teológiai Akadémia

A Pápai Református Teológiai Akadémia a Magyarországi Református Egyház egyik felsőoktatási intézménye, a Pápai Református Kollégium tagintézménye. Történelmi örökségéből fakadóan elsősorban a Dunántúli Református Egyházkerület területén lévő gyülekezetek legmagasabb szintű szellemi központjaként kíván működni, figyelembe véve a Kárpát-medence magyar reformátusságának a reformáció évszázada óta ápolt, közös lelki-szellemi örökségét is. Elsődleges feladatának tekinti református teológusok, lelkipásztorok, katechéták (hittanoktatók) képzését és továbbképzését, a teológiai tudományok művelését. Az úgynevezett bolognai rendszer szerinti osztatlan képzésben (MA), alapképzésben (BA), illetve szakirányú továbbképzésben folyik az akadémián az oktatás, ezzel biztosítva a felsőoktatási intézmények közötti átjárás lehetőségét.

Sárospataki Református Teológiai Akadémia

Az akadémia küldetésének célja, hogy református egyházunk igényei szerint képezzen teológusokat, lelkipásztorokat, egyházi munkatársakat. A Sárospataki Református Kollégium egyik oktatási intézményeként őrzi és továbbviszi a kollégium sajátos körülmények között kialakult, több évszázados, a református hitvallásokra és a magyar nemzet iránti elkötelezettségre épülő szellemi és lelki örökségét. Történelmi örökségéből adódóan felelősséget hordoz nemcsak a fenntartó egyházkerületért, hanem a Kárpát-medence e régiójának magyar református egyházaiért is.