Református iskolák innovatív utakon

Hat intézményben indul alkotópedagógiai oktatás

Alkotópedagógiai tanárképzés a Magyarországi Református Egyház tanáraival.jpg

2020 őszétől hat magyarországi református iskolában 3D nyomtatókkal és más digitális megmunkálóeszközökkel felszerelt digitális közösségi alkotóműhely jön létre, a fejlesztésben résztvevő pedagógusok pedig alkotópedagógiai továbbképzést és tananyagokat kapnak. A program középtávú célja, hogy a Református Tananyagfejlesztő Csoport koordinálásával, a Maker’s Red Box tananyagfejlesztő csapatának módszertanát megismerve a résztvevők saját alkotópedagógiai tananyagokat fejlesszenek.

Stratégiai együttműködésbe fogott a Magyarországi Református Egyház keretei között működő Református Tananyagfejlesztő Csoport és az alkotópedagógia hazai úttörője, a Maker’s Red Box tananyagokat fejlesztő Makerspace Kft. A tanév során hat református köznevelési intézményben jön létre digitális közösségi alkotóműhely, az intézmények pedagógusai pedig ezek működtetéséhez szükséges pedagógiai és technikai támogatáshoz jutnak. Középtávú cél közös alkotópedagógiai tananyagok fejlesztése és a módszertan széleskörű meghonosítása a református intézményhálózatban.

Alkotópedagógiai foglalkozás a Maker's Red Box-szal

Miközben a járványhelyzet miatt megnő a digitális oktatás jelentősége, továbbra is fontos, hogy a diákok megértsék az őket körülvevő világ teljességét, komplexitását, a fizikai eszközök működését, modellezni tudják azokat, és akár önálló prototípusokat tudjanak készíteni, megismerve az innováció, a kreatív alkotási folyamat sajátosságait. A technika termek sok évtizedes eszközparkjában egyre több 3D nyomtató, lézervágó és egyéb digitális megmunkáló eszköz jelenik meg, a micro:bit és egyéb elérhető árú mikroelektronikai eszközök segítségével pedig könnyen életre kelthetőek a megalkotott tárgyak.

Valódi problémákra keresik a megoldást

Az alkotópedagógia ennek kereteit fogja össze, a történetmesélésen keresztül megragadva a diákok érdeklődését, a csoportos feladatoknak és szerepjátékoknak köszönhetően bevonva a munkába az összes tanulót, nem csak a természettudományos érdeklődésűeket. Pompor Zoltán, a Református Tananyagfejlesztő Csoport szakmai vezetője kiemelte: „A fizikai tárgyak létrehozása, a világ valódi problémáinak szimulálása folyamatosan fenntartja a diákok motivációját, az ilyen oktatási helyzetek pedig óhatatlanul felgyorsítják a komplex szemléletű pedagógia térnyerését, a tanári szerepek átalakulását, a mentori tevékenység felerősödését, amely alapvető szempont az új tananyagaink fejlesztésekor.”

Alkotópedagógiai foglalkozás a Maker's Red Box-szal

A munkaerőpiac egyre növekvő nyomást helyez az oktatási rendszerekre annak érdekében, hogy korszerű technológiai ismeretekkel és megfelelő együttműködési készséggel rendelkező pályakezdők álljanak rendelkezésre. Az alkotópedagógia közel hozza egymáshoz a munka és az oktatás világát, betekintést enged a diákok számára az alapvető munkakultúrába, a projekt jellegű működésbe, az innovációs folyamatokba és a vállalkozói létbe.

A pedagógusképzéstől a tananyagfejlesztésig

„Az együttműködés első évében hat intézményben teremtjük meg a digitális alkotás műszaki feltételeit, képezzük ki a pedagógusokat, és segítjük őket a módszertan meghonosításában” – mondta el Major Gábor, a Makerspace Kft. ügyvezető igazgatója. A résztvevő iskolák további református intézményekkel ismertetik meg a pedagógiai programot. Induláskor a Maker’s Red Box sztorikra épülő tananyagait oktatják tanórán kívüli keretek (szakkör, tábor) között, de a program célja, hogy a tapasztalatot szerzett pedagógusok később saját, református témákhoz kapcsolódó tananyagokat is fejlesszenek.

Alkotópedagógiai foglalkozás a Maker's Red Box-szal

A programban résztvevő intézmények:

  • Bocskai István Református Oktatási Központ Általános Iskola, Halásztelek
  • KRK Szilády Áron Gimnázium és Kollégium, Kiskunhalas
  • Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon, Miskolc
  • Pápai Református Kollégium Gimnáziuma, Művészeti Szakgimnáziuma és Diákotthona, Pápa
  • Pécsi Református Kollégium Nagyharsányi Álltalános Iskolája, Nagyharsány
  • Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola és Gimnázium, Budapest

A Református Tananyagfejlesztő Csoport 2017-ben alakult azzal a céllal, hogy a református iskolák számára szakmailag magas színvonalú, keresztyén szemléletű, közismereti tárgyú tananyagokat készítsenek. Alapelvük, hogy a tananyag ne csak az ismeretátadásra fókuszáljon, és a tanulói aktivitás kiemelt szerepet kapjon a megismerési folyamatban. A Makerspace Kft. 2015 óta szervez alkotópedagógiai foglalkozásokat, 2019-ben készültek el az első, saját fejlesztésű tananyagaik. Akkreditált alkotópedagógiai tanárképzésüket már több mint kétszázötven pedagógus végezte el, közreműködésükkel közel hatvan digitális közösségi alkotóműhely jött létre az országban.