Református líceum pedagógusa érdemelte ki a Pécsi Eszter tanári díjat

Kiemelkedő tehetséggondozó középiskolai tanárokat díjazott a Műegyetem mellett működő Pro Progressio alapítvány. A díjazottak között szerepel Fülöp Zsolt, a Gödöllői Református Líceum Gimnázium matematika- és fizikatanára.

Tizenötödik alkalommal díjazta a Budapesti Műszaki Egyetem mellett működő Pro Progressio alapítvány azokat a kiemelkedő, 55 év alatti, matematikát, fizikát, kémiát, informatikát oktató középiskolai tanárokat, akik tanítványaikat a műszaki és természettudományi pályák választására orientálják, valamint diákjaik hazai és nemzetközi tanulmányi és szakmai versenyeken érnek el kimagasló eredményeket.

Dr. Fülöp Zsolt

Fotó: vik.bme.hu

A tanárok teljesítményét elismerő díj 2022 óta viseli Pécsi Eszter, az első magyar mérnöknő nevét, aki 1965-ben az év statikusa címet nyerte el az Egyesült Államokban. A díj elnevezésével az alapítvány ösztönözni szeretné a középiskolás lányokat a mérnöki pálya választására, valamint hangsúlyozza azt is, hogy a tudományos munkában és kutatásban ugyanolyan karrierlehetőségek állnak a nők, mint a férfiak előtt.

A díjazottak között szerepel Fülöp Zsolt, a Gödöllői Református Líceum Gimnázium matematika- és fizikatanára. Fülöp Zsolt elkötelezettséggel, magas szintű szakmai-pedagógiai tudással rendelkező tanár, aki ismereteit jól tudja kamatoztatni úgy a 7–8. évfolyamon, mint a középiskolások tanítása során. Kutató, kísérletező szellem, aki az elvégzett kutatásainak eredményeit szélesebb körben is hasznosítani kívánja. A líceum és a környező iskolák matematikatanárait különböző fórumokon ismerteti meg eredményeivel, emellett rendszeresen vesz részt előadóként tudományos konferenciákon. Kezdeményezésére 2017-ben matematika tagozat indult az iskolában, amelynek kidolgozta a szakmai koncepcióját, ezzel egy időben nyári matematikatábort is indított. Tanítási módszere, a matematika iránti szeretete és szakmaisága magával ragadja a diákokat és ösztönzőleg hat tanulmányaikra. Tanítványai nagy számban és eredményesen vesznek részt különböző tanulmányi versenyeken, előadásokat tartanak diákkonferenciákon.