Református óvoda épül Cserealján

Két és fél–háromévi előkészület után a marosvásárhelyi Cserealji Református Egyházközségben múlt héten elkezdték a város első református óvodájának építését - számol be a marosvásárhelyi Népújság. 

A tervek, a jóváhagyások és engedélyek birtokában, melyek beszerzése elég nehézkes folyamat, kiásták az alapot és a héten hozzálátnak az alapöntéshez. A körülbelül egymillió lejes összköltségű, háromszintes épületet két éven belül tervezik befejezni – hangzott el vasárnap este azon a hálaadó istentiszteleten, amelyre az építkezés megkezdése adott okot.

Ősztől indulhat az oktatás

képA cserealji egyházközséget Demeter Irén közvetítésével három holland alapítvány kereste meg, akik az erdélyi felekezeti oktatást támogatják. Így született az ötlet, hogy óvoda épüljön, hiszen a felekezeti oktatás Marosvásárhelyen csak felsőbb fokon működik a Református Kollégiumban, a kántortanító-képzőben és az asszisztensképzőben.

Az épületegyüttes felépítését nemcsak az óvodai oktatás igénye indokolja, hanem az is, hogy a gyülekezet, pontosabban az itt folyó tevékenység „kinőtte” a termek, helyiségek befogadóképességét. Nagyon sok kiscsoportos tevékenységet szerveznek itt, amelyek gyakran egymásra tevődnek, s az összejöveteleket, előadásokat, rendezvényeket nincs ahol megtartani. Ezen túlmenően a gyülekezetben két lelkész és egy kántor szolgál, ezért szükség van még egy lelkészi és egy kántori lakásra.

A támogatókra és adományokra számítanak

– A háromszintes épület a templom tengelyének meghosszabbításában épül fel. A földszinten az óvoda, az I. emeleten a gyülekezeti termek, a II. emeleten a szolgálati lakások kapnak helyet. Úgy tervezzük, hogy a földszinti részt őszre befejezzük, hogy az óvodai oktatást beindíthassuk.

Az építkezés összköltsége körülbelül egymillió lej, amiből 300.000 lejjel a gyülekezet rendelkezett, 100.000 lejt a marosvásárhelyi református egyházak kuratóriuma biztosított, 10 ezer eurót a holland támogatók folyósítottak. Körülbelül 600.000 lejre van még szükségünk. Támogatásért folyamodunk a városi és megyei tanácshoz, a kormányhoz, pályázunk Magyarországon is. Számítunk azonban a gyülekezet adományaira, mégpedig úgy, hogy az építkezés alatt megduplázzák az egyházfenntartói járulékot, ilyen feltételek mellett két év alatt funkcionálissá tehetjük az épületet – mondta Papp Béni, a gyülekezet lelkésze.

Önkéntes tervezők, ügyintézők és kivitelezők

A református óvoda létrehozását - a tervezéstől az engedélyeztetéssel kapcsolatos ügyintézésig - nagyon sok önkéntes támogatta és előreláthatólag támogatja a jövőben is. Azzal a reménnyel vágnak bele a munkába, hogy újabb önkéntesek is bekapcsolódnak úgy, ahogyan azt a templom és a lelkészi lakás, valamint az irodák építésénél is tették.

– Ha adott is az anyagi fedezet és a munkaerő, a ház Isten segítsége nélkül nem épülhet fel. Ezért kérjük az áldást – hangzott el a hálaadó istentiszteleten Berekméri Melinda igehirdetésében.