Segítségnyújtás és eredményesség

Az intézményi hagyományoknak megfelelő tudás átadása mindig elsődleges a magyarországi református felsőoktatási intézményekben. A Károli Gáspár Református Egyetem, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem, a Pápai Református Teológiai Akadémia és a Sárospataki Református Teológiai Akadémia 2021/2022-es tanévének beszámolója.

Károli Gáspár Református Egyetem

Az intézményben a 2021/2022. tanévben összesen 1572 oklevelet osztottak ki. (Ez a szám az intézmény tájékoztatása szerint még növekedni fog.) Az Állam- és Jogtudomány Kar Doktoravató és Oklevélátadó ünnepélyét a Pozsonyi úton található Református templomban tartották.

Trócsányi László rektor beszédében elmondta: az oklevél és diploma megszerzése az életpályán olyan szakaszt jelöl, amelyben nagy munka fekszik. A tanúsítványok megszerzése a tudást jelképezi, ezt a szaktudást pedig folyamatosan gyarapítani kell. Kiemelte: az Istentől kapott talentumokat nem öncélúan, nem kérkedve, hanem alázattal kell alkalmazni a mindennapokban, hiszen egyaránt felelősek vagyunk magunkért, másokért és a társadalomért. A rektor köszöntőjében felhívta a figyelmet arra, hogy a Károli Gáspár név szellemiséget jelöl, amelynek a Biblia az alapja. Az egyetemen szerzett tudás a hallgatók számára akkor különleges jelentőségű, ha szilárd értékalappal fogják megkezdeni az újabb életszakaszukat.

KRE.jpg

„A tanúsítványok megszerzése a tudást jelképezik"

Fotó: Sebestyén László

A KRE által a 2022/2023. tanévre meghirdetett új képzések:

  • Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola angol nyelvű képzése
  • református közösségszervező alapképzési szak
  • neveléstudomány mesterképzési szak

Új szakirányú továbbképzési szakok:

  • diaszpórában magyar nyelvet és kultúrát tanító szakember
  • gyógypedagógus szakvizsga
  • református hit- és erkölcstanoktatói
  • tehetségfejlesztő pedagógus

Újonnan létesített szakirányú továbbképzési szakok:

  • egyházi vezetés és gazdálkodás szaktanácsadó
  • önkormányzati menedzsment szakjogász
  • önkormányzati menedzsment szakokleveles tanácsadó

Debreceni Református Hittudományi Egyetem

Az ország keleti részében működő egyetemnek több nehézséggel is meg kellett küzdenie – ismertette Baráth Béla Levente rektor. A járványhelyzet és az orosz–ukrán háború kitörése miatt, olyan beavatkozásokat kellett végrehajtaniuk, illetve azokhoz alkalmazkodniuk, amelyek nem voltak megszokottak az egyetemi polgárok életében. A tapasztalatok alapján a nappali képzéseket jelenléti formában vitték az egész tanévben, míg a levelező és esti képzések esetében sokáig meghatározó volt az online oktatás. Az egyetem a főbb feladatai mellett részt vett a háború elől menekülő családok segítségnyújtásában is.

Debreceni Református Hittudományi Egyetem.jpg

A rektor hálával tekint vissza a kihívásokkal teli időszakra

Fotó: A debreceni intézmény Facebook oldala

A nehézségek ellenére a tanév eredményességét bizonyítja a korábbi évhez viszonyított 30 hallgatóval növekedett beiratkozók száma, illetve a több mint 150 kiadott diploma – mondta Baráth Béla Levente. További pozitívumként számolt be arról, hogy az egyetem két új szakirányú továbbképzést is megalapított: az egyházi intézményvezető- és szervezetfejlesztő-, valamint a családpasztoráció-képzést. A rektor hálával tekint vissza a próbatételekkel teli időszakra, melyben az intézményi hagyományoknak megfelelően sikerült a diákok számára azt a tudást átadni, amit a megszerzett diplomák képviselnek.

Pápai Református Teológiai Akadémia

Az intézmény június 25-én tartotta tanévzáró és diplomaosztó ünnepi közgyűlését az Ótemplomban. Németh Tamás rektor beszédében azt emelte ki, hogy az egyházat Jézus Krisztus tervezi és építi, mi pedig annak építőkövei lehetünk. „Járuljatok őhozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, azonban Isten előtt kiválasztott és drága” (1Pét 2,4). Az egyház Krisztus teste a Szentlélek munkája által. Az intézményvezető kitért arra is hogy az első feladata egy ifjú lelkésznek, hogy könyörögjön a Szentlélek munkájáért, és engedje munkálkodni, a saját életében ugyanúgy, mint a gyülekezete életében.

pápai református teológiai akadémia.JPG

Az akadémia összes végzős hallgatójának sikerült munkát találnia

Fotó: reformatus.hu

A Pápai Református Teológiai Akadémián 12 hallgató végzett a 2021/2022-es tanévben, négyen református teológia szakon, és nyolcan szereztek hittanoktatói végzettséget. A Rektori Hivatal tájékoztatása szerint összes végzős hallgatójuknak sikerült munkát találnia. Az Erasmus+ nemzetközi mobilitási programban többen vettek részt, mint az előző tanévben. Új intézményközi szerződést kötött a pápai akadémia a Wrocławi Egyetem Teológiai Fakultásával, így a partnerintézeteik száma hétre emelkedett. A járványhelyzet miatt korábban elhalasztott események közül újra megtarthatták a Kárpát-medencei egyháztörténészek számára szervezett Kálvin Konferenciát, a Horizontok, illetve a 12. Nemzetközi Comenius Konferenciát. Továbbá számos, egyebek között lelkész továbbképzésnek is otthont adott az intézmény.

Sárospataki Református Teológiai Akadémia

Július 2-án tartotta a tanévzáró istentiszteletet és akadémiai közgyűlést az intézmény. Az eseményen Enghy Sándor rektor egyebek között a határozatokról tett említést, példának Dárius templomépítésre vonatkozó rendeletét hozta fel, amely megszégyenítette az ellenséges indulatokat. A rektor kiemelte: ha a teológia szent ügy, minden ellenséges indulatnak meg kell semmisülnie körülötte. Ahol nem a Jó Pásztor vezet legelőre, nem ő gondozza, vezeti a nyájat, rosszra táplál a rossz legelő. A vele való kapcsolatot, érintkezést semmi nem pótolja.

sárospataki teológia.jpg

Alkalmazott Tudomány Egyetemmé szeretne válni az intézmény

Fotó: A sárospataki intézmény Facebook oldala

A rektor a Reformatus.hu kérdésére elmondta, hogy a most zárult tanévben összesen 64 diplomát adtak át. A végzett teológusok mindegyike el tudott helyezkedni és szerte az országban állnak szolgálatba. A diákok közül többen tanulmányi jutalomban részesültek, például a bibliatudomány, az egyháztörténet és a gyakorlati teológián végzett munkájukból.

A rektor kiemelte, hogy a parlament az őszi ülésszakban dönt a duális képzések közül a diakónia szakról. Alkalmazott Tudomány Egyetemmé szeretne válni az intézmény és ez az utolsó feltétel, amit teljesíteniük kell a cím elnyeréséhez. Enghy Sándor hitélet tekintetében a sárospataki akadémiát nevezte a legjobbnak. A szociális munka képzésen kívül az összes többi – a teológia, lelkipásztori szakirányok és mindaz, ami diakónia, katekéta-lelkipásztori munkatárs – hitéleti szakoknak számítanak. A legsikeresebb képzésnek a diakóniát nevezte az intézmény vezetője. A Sárospataki Református Teológiai Akadémián a pótfelvételi augusztus 26-27-én zajlik. Az online jelentkezések beküldését július 25-től augusztus 22-ig várják.