Sikeres konferencia és jó gyakorlat börze

Sikeresen zajlott le a „Református többlet az oktatásban" című konferencia és jó gyakorlat börze 2017. 11. 17-én és 18-án Miskolcon, a Lévay József Református Gimnázium és Diákotthonban.

A kétnapos rendezvényre a szervezők a református intézmények pedagógusai mellett intézményvezetőket és –fenntartókat is hívtak. Ez utóbbi két célcsoport véleménye kiemelten fontos a református köznevelési intézményrendszerre vonatkozó fejlesztési stratégia kidolgozása során.

kép

Az első nap délelőttjén azon pedagógiai és teológiai alapvetések közül hallgathattak meg a résztvevők néhányat, amelyek a további stratégiai tervezésnek irányt szabhatnak. Az alapvetések a tananyagfejlesztéshez kapcsolódó tanulmányokkal kiegészítve kiadvány formában is megjelentek, erről itt lehet bővebben olvasni.

A köszöntők és a Szűcs Endre által tartott áhítat után Ábrám Tibor vázolta fel a stratégiaalkotás folyamatát és a következő időszak feladatait. Ezt követően Morvai Laura számolt be a nyár folyamán zajlott kérdőíves felmérésről, amelyben Pusztai Gabriella kutatócsoportja arra kereste a választ, miként jelenik meg a református többlet a református intézményekben. Szűcs Ferenc előadásában azokról a bibliai alapokról beszélt, amelyekre a református intézményes nevelésnek építkeznie kell. Ezt a gondolatot közelítette meg didaktikai szempontból Horsai Ede, illetve művelődéstörténeti szemszögből Dienes Dénes. A délelőttöt három rövid hozzászólás zárta: Mihalina László, Nagy Attila és Együd László reflektált az elhangzottakra intézményfenntartói és intézményvezetői nézőpontból.

kép

A délután előadói a református tananyagfejlesztés egyes aspektusait mutatták be: Pompor Zoltán a fejlesztés eddigi eredményeit, koncepcióját és a 2018-as terveket ismertette, Merényi Lászlótól megtudhattuk, hogy milyen elvek és célok mentén készül a Református Tananyagtár digitális felülete, Kopp Erika a Református hozzáadott érték a kompetenciamérés tükrében címmel tartott előadást, Victor András pedig egy kiemelten fontos terület, a teremtésvédelem pedagógiai aspektusait vette sorra. A napot egy kerekasztal beszélgetés zárta, ahol a református közoktatás, intézményfejlesztés alapvető kérdéseit vitatták meg a felkért szakértők a közönség aktív részvételével.

November 18-án, szombaton a tananyagfejlesztési projekt által kiírt pályázati felhívásra érkezett jó gyakorlatokat mutatták be készítőik. Az 5 szekcióban (komplex-digitális, alsó tagozat, művészet, reál és humán) az innovatív pedagógusok mellett a börzén kiállító, taneszköz-fejlesztő cégek is bemutatkoztak. A szünetekben könyvvásár és taneszközkiállítás várta az érdeklődőket.

kép

A konferencia közel 150 résztvevője elégedetten távozott a rendezvényről, amelyet az alábbi visszajelzések is mutatnak:

„Nagyon jónak tartottam a konferenciát! Mind a hitbeli-lelki alapvetések, mind a stratégiai célok megfogalmazása, mind a gyakorlati előadások nagyon építőek és hasznosak voltak."

„Szerencsésnek érzem magam, hogy részese lehettem a rendezvénynek. Hasonló értékeket valló, hasonlóan gondolkodó kollégákkal volt lehetőségem találkozni, amely a későbbi együttműködést is megalapozhatja. Ötleteket kaptam és motivációt arra, hogy a jó gyakorlatokból a saját munkámba is beépítsem."

„A pénteki konferenciával kapcsolatban kimondottan jó (innovatív, proaktív) benyomásaim voltak. Természetemnél fogva ezzel egyidejűleg némi szkepszis is úrrá lett rajtam, hiszen nem ez az első református tananyag- ill. stratégiakészítés az életpályám során... Bízom abban, hogy a megkezdett (én is alanya vagyok a mondatnak) munka sikeresen fog folytatódni!"

Református Tananyagfejlesztő Csoport