Tanévnyitó Istentisztelet Nyírmeggyesen

Jézus Krisztus mondja: „Boldogok a tiszta szívűek.” Ezzel az Igével kezdődött szeptember 18-án, vasárnap a hittan-tanévnyitó istentisztelet Nyírmeggyesen.
Sok gyermek vett részt ezen a szép napsütéses délelőttön a templomban, szüleikkel, nagyszüleikkel, családtagjaikkal és a népes gyülekezettel együtt. Felcsendült az ismert ének: „Ó mely boldog ember az, ki Téged élő, igaz, egy Istent megismerhet.”

A tiszteletes nagy szeretettel köszöntötte a gyülekezetet és a padokban ünneplőbe öltözött ifjúságot. Fohász és imádság után az első osztályos gyermekek megáldása következett. Nagyon kedves és igen megható pillanat volt, amikor megkapták az áldó Igét, a Zsoltárok boldogmondásait – emléklappal együtt - szüleik, nagyszüleik, keresztszüleik jelenlétében.
Majd az egész hittanos csoport imádságokkal, aranymondással, szép énekekkel és kedves verssel igyekezett megörvendeztetni a gyülekezetet. Egymás kezét megfogva kértük a mi teremtő és megtartó Istenünk segítségét az új tanév minden napjára, minden pillanatára.

képUgye milyen jó ezt hallani: boldogság, boldog család? Az igehirdetése is erről szólt. A hálaadó imádság és a hangosan elmondott Úri imádság után nagyon jól kiválasztott, az alkalomhoz illő éneket énekeltünk, a 89. zsoltár 1. versét: „Az Úrnak irgalmát örökké éneklem.” és a  7. versszakot: „Boldog a nép, amely Tenéked örvendez.”
Hálaadással köszönjük meg a tanévnyitó istentisztelet minden áldását, és kérjük a mi Urunkat, Istenünket, őrizzen és tartson meg bennünket, hogy lehessünk Neki engedelmes, szófogadó, hálás szívű, hűséges gyermekei.

Gere Istvánné, hitoktató