Testnevelő tanárt keresnek

A Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iiskola (2600 Vác, Brusznyai Árpád u. 6.) pályázatot hirdet testnevelő tanár munkakör betöltésére.

A munkaviszony időtartama:

1 év határozott idejű jogviszony, mely megfelelés esetén határozatlan idejűvé változtatható.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 2600 Vác, Brusznyai Árpád u. 6.

A munkakörbe tartozó feladatok:

Testnevelési órák ellátása, tömegsport órák megtartása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  •          főiskola vagy egyetem, testnevelő tanári szak
  •          magyar állampolgárság
  •          büntetlen előélet 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •          szakmai önéletrajz
  •          motivációs levél
  •          végzettséget igazoló okiratok
  •          erkölcsi bizonyítvány ( sikeres pályázat esetén ) 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. szeptember 25.

A pályázattal kapcsolatosan további információt Solymosi Csilla intézményvezető nyújt a 27/500-721 telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

-         Elektronikus úton Solymosi Csilla intézményvezető részére a keri.vac@reformatus.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes elbeszélgetés

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. szeptember 30.