Továbbképzés a Károlin a jobb gyülekezet- és intézménymenedzselésért

Három féléves egyházi vezetés és gazdálkodás szaktanácsadói továbbképzés indul a Károli Gáspár Református Egyetemen idén februárban. A szak elvégzését jellemzően lelkipásztoroknak, intézményfenntartó egyházközségek elöljáróinak, illetve egyházi intézmények vezetőinek kínálja az egyetem, számos elismert vezető professzora bevetésével. A részleteket Lentner Csaba szakvezetőtől, a közpénzügytan professzorától tudtuk meg.

Miért hiánypótló ez a másfél éves szakirányú továbbképzés?

A református egyházban – de a többiben is – a múlt évtized elejétől dinamikusan nő az oktatási és a szociális intézményrendszer. A gyülekezetek óvodákat, iskolákat, gyógyítással, ápolással, gondozással foglalkozó intézményeket hoznak létre, illetve vesznek át, de eközben nemritkán mind a fenntartói, mind az intézményi oldalon hiányzik az a naprakész szaktudás, amely a gazdálkodásirányítási-vezetői teendők ellátásához kell. Az idevágó speciális pénzügyi, számviteli, adózási szabályok elsajátításával a képzésben részt vevők alkalmassá válnak már csak arra is, hogy a vonatkozó szabályoknak megfelelően készítsék el a gyülekezet vagy intézménye költségvetését, értelmezzék beszámolóját, vagy megfeleljenek a külső ellenőrzéseknek. Az is cél, hogy legyenek képesek a gazdasági területet a hatályos szabályok és új típusú vezetési módszerek szerint irányítani.

Lentner Csaba 2024 01. reflap

Fotó: Reformátusok Lapja archívum

Miért nem elég, ha ilyen szakterületek végzésére az egyház, a gyülekezetek egyszerűen alkalmaznak valakiket, akik a követelményeknek eleve megfelelnek?

Az egyháznak és közösségeinek saját belső egyházi vezetőképzés kell, hogy egyházias jelleggel lehessen ötvözni a professzionalitást, illetve hogy a reformátusok intézményeikben, közösségeikben garantálhassák a keresztyén lelkiséget, református dominanciát. Ezért szeretnénk a kurzusunkon látni lelkipásztorokat, egyházközségi elöljárókat, illetve az egyházi jogi személyek fenntartásában álló, költségvetési rend szerint gazdálkodó intézmények vezetőit. Emellett más felekezetek hasonló profilú tisztségviselőit is szeretettel fogadjuk.

Mennyiben szokatlan, hogy a református egyetem egyházi vezetők gazdasági felkészítésére vállalkozik?

A protestantizmus történelmi szerepet játszott a modern üzleti szellem és a vele járó piacgazdaság kialakulásában. A lutheri és kálvinista hivatásetika a munka fontosságának hangsúlyozásával a gazdasági racionalitás, vagyis az üzleti szemlélet kialakulásának is fontos történelmi előzménye. Mi ne volnánk hivatva arra, hogy gazdálkodást tanítsunk egyházi vezetők számára, pláne, ha szakavatottan tesszük?!

Lentner Csaba 2024 01. reflap 2.

Fotó: Reformátusok Lapja archívum

Ön, a szak vezetője elismert közgazdasági professzor, de milyen nevek fémjelzik még az említett szakavatottságot?

Például Bagdy Emőke egyetemi tanár, klinikai szakpszichológus, Mészáros József, a Károli dékánja, a Magyar Államkincstár volt elnöke, Czibere Károly egyetemi docens, a Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálatának főigazgatója, korábbi szociális ügyekért és felzárkózásért felelős államtitkár, vagy éppen Pulay Gyula, az Állami Számvevőszék igazgatója; címeiket, elismeréseiket most hadd ne soroljam föl… Lényegében a református kollégiumi hagyomány légköre idéződik majd fel levelező-hétvégi tanrendben.

Annak idején ön hogyan került kapcsolatba a Károli-egyetemmel?

Az 1990-es évek közepétől részt veszek a sárospataki hagyományokra épülő Magyar Népfőiskolai Collegium munkájában. Kis Boáz és Nagy Lenke református lelkészek meghívására előadásokat tartok, mint ahogy Tőkés László címzetes püspök meghívására a Partiumi Keresztény Egyetemen is. A közvetlen kapcsolatom a Károli Gáspár Református Egyetemmel is már jó tíz évre nyúlik vissza. Gyakran vagyok előadó az egyetemi napokon, szakkollégiumi rendezvényeken, 2020 óta pedig tanszékvezető professzor.

Egyházi kötődése is van?

Evangélikus templomba járok el; anyai ágon, a Nemeskéri Kiss vonalon több generáción át evangélikus lelkészek voltak a felmenőim. A Nyugat-Dunántúlon szolgáltak, püspökök, püspökhelyettesek, felekezeti oktatási intézmények rektorai voltak. Közelmúltban elhunyt testvérem egy Pápa környéki evangélikus iskolában volt gazdasági vezető.

Az idén februárban induló továbbképzésre január 30-ig lehet jelentkezni.

A cikket elolvashatják a Reformátusok Lapjában is, amelyben további érdekes és értékes tartalmakat találnak. Keressék a templomokban és az újságárusoknál!