Tudományos konferencia a szatmári béke aláírásának évfordulója alkalmából

Politikai játszmák – Bujdosói hétköznapok címmel a Károli Gáspár Református Egyetemen nagyszabású tudományos emlékülésre kerül sor, amelyen számos neves történész tart majd előadást.

A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karának rendezésében Politikai játszmák – Bujdosói hétköznapok (1711-1761) címmel nagyszabású tudományos emlékülésre kerül sor a Kar Reviczky utcai épületének dísztermében május 5-én kilenc órai kezdettel a Rákóczi-szabadságharcot lezáró szatmári békekötés háromszázadik évfordulója alkalmából. 

A rendezvény programjában huszonhárom előadás szerepel a korszak neves hazai és határon túli kutatói, egyetemi oktatói részvételével. A konferenciát Balla Péter rektorhelyettes nyitja meg, s a résztvevőket köszönti Sepsi Enikő dékán, valamint a magyar nemzeti függetlenségi harcokban és a kulturális életben hagyományosan szerepet vállaló erdélyi főnemesi család leszármazottja, a Németországban élő gróf Mikes Zsigmond, a konferencia védnöke. A rendezvény vendégeként jelen lesz Németh Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára.

Az elhangzó előadások egyrészt a hazai belpolitikai helyzet, a hosszú háborús időszakot követő újjáépítés lehetőségének, illetve az általános európai nemzetközi diplomácia törekvéseinek szempontjából vizsgálják a Rákóczi-szabadságharcot lezáró időszak eseményeit. Mindemellett különös hangsúlyt kap az emigrációban élő II. Rákóczi Ferenc fejedelem és környezetének a szabadságharc újrakezdésére irányuló kezdeményezései, a kényszerű emigrációban töltött mindennapok bemutatása. 

A konferencia legfőbb célkitűzése, hogy választ adjon arra a kérdésre, vajon a szatmári békekötést követően, az általános amnesztia ellenére is az emigrációt választó, s a küzdelem újraindításában reménykedő fejedelem és társainak a várakozásai milyen mértékben változtak az idők folyamán, illetve a vereséget soha el nem fogadó magatartásukat miképpen értékeli a történetírás, szellemiségük milyen mértékben épült be a nemzeti történelmi tudatba.

Meghívó

Program