Új laptopok református iskoláknak

Negyvenkét pedagógus munkáját és kilencven diák tanulását segíti laptopok vásárlásával a Zsinati Oktatási Iroda. Igaz ugyan, hogy tantermen kívüli oktatást írásbeli üzenetek postázásával is meg lehetne oldani, de ez nem a jövőbe vezető út – mondja Papp Kornél irodavezető. Az első négy intézménybe április 7-én érkeztek meg az új számítógépek.

A református iskolákban is bevezetett tantermen kívüli, digitális oktatás az elmúlt hetekben jelentősen megváltoztatta a diákok, a pedagógusok, valamint a szülők hétköznapjait. „Ahhoz azonban, hogy a rosszból, vagyis a koronavírus-járvány okozta kényszerhelyzetből valami jó, azaz az oktatás módszertanának régóta várt megújulása bekövetkezhessen, informatikai eszközökre is szükség van” – véli Papp Kornél.

Ezért március második felében a Zsinati Oktatási Iroda felmérte azon igényeket, melyek teljesülése nélkül nem működhet a digitális munkarend szerinti oktatás a református köznevelési intézményekben. „Igaz ugyan, hogy tantermen kívül írásbeli üzenetek postázásával is lehetne tanítani, de ez nem a jövőbe vezető út” – véli az irodavezető.

A Magyarországi Református Egyház százharminckét laptopot vásárolt 18,2 millió forint értékben, melyek kiszállítása április 7-én kezdődött meg az iskolákba. Negyvenkét pedagógus és kilencven diák munkája válik így szervezhetővé a következő hetekben, hónapokban, ráadásul a laptopok az intézmények használatában maradhatnak a következő tanévekben is. A tanulói laptopokat operációs rendszerrel is ellátták, s minden laptophoz tartozik egy laptoptáska, mely segít az eszköz állapotának megóvásában – tájékoztatott Papp Kornél.

A kompetenciafejlesztés eszköze Dombrádon

Dombrád 1.jpg

„A digitális munkarend bevezetése valamennyiünk számára új típusú gondolkodást, életvitelt követel meg. Ebben a helyzetben hatványozottabban szükséges, hogy pedagógusaink továbbfejlesszék digitális tudásukat, melynek reménység szerint pozitív hozadéka lesz az elkövetkezendő tanévekben” – véli Simonné Kovács Edit, a Bereczky Zsigmond Református Általános Iskola igazgatója. A dombárdi intézmény pedagógusai közül néhányan egyáltalán nem rendelkeztek számítógéppel, vagy elavult eszközt használtak. A tantestületnek átadott két laptop segíti, hogy oktató munkájukat az új munkarendnek megfelelően, még eredményesebben végezhessék: a laptopok használatával lehetővé válik az online segédanyagok megismerése, és hatékony felhasználása, ami hozzájárul az érintett pedagógusok digitális kompetenciáinak fejlesztéséhez is.

Segítség a családoknak Hernádnémetiben

A Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti Iskola részt vesz a Microsoft Innovatív Iskolai Programban, így egyértelmű volt számukra, hogy a tantermen kívüli digitális munkarend megvalósításához az Office365 rendszert használják, hisz a pedagógusok és a felső tagozatos tanulóik nagy részének már nem volt ismeretlen a Teams program – tudtuk meg Madzinné Nagy Anikó igazgatótól.

Hernádnémeti 1.jpg

A következő lépésként a március 14-15-i hétvégén felmérték a családok eszközellátottságát: „A kérdőívek összesítése után kiderült, hogy a többgyermekes családokban nincs megfelelő számú és minőségű digitális eszköz. Az eszközök átlagos kora is magas volt. Az iskolai eszközállományból próbáltunk segíteni főleg a nagycsaládosoknak és a halmozottan hátrányos helyzetű családoknak laptopkölcsönzéssel.” Mivel több eszközre lett igény, mint amennyit az iskola fel tudott ajánlani, ezért fordultak kéréssel az Zsinati Oktatási Irodájához, ahonnan tíz új tanulói laptopot kaptak. Még a héten ki is osztják azokat.

A kántorjánosiak meghallgatott imája

A Kántorjánosi Református Egyházközség 2019. szeptember 1-el átvette a Kántorjánosi Általános Iskola fenntartói jogát, így hetvenegy év szünet után újraindulhatott a Kántorjánosi Református Általános Iskola. „A színvonalas oktatásunk kulcsa a szakmailag jól felkészült, elkötelezett, hitben megerősödő nevelőtestület” – vallja Sinkó-Páricsi Babett lelkipásztor. Az elmúlt hónapokban újra és újra felmerülő kérdés volt az iskola pedagógusai informatikai felszerelésének korszerűsítése, ám az indulás kezdeti nehézségei nem tették lehetővé az új számítógépek vásárlását.

Kántorjánosi 1.jpg

„Köszönet illeti azokat, akik szívükön hordozták és hordozzák a mi küzdelmeinket, örömeinket!"

„Amikor március közepén a digitális oktatás maradt a tanulóinkkal való kapcsolattartás, a tananyagok átadásának egyetlen útja, akkor bizony létkérdéssé lett az, ami után eddig sóvárogtunk” – tudtuk meg az intézmény fenntartójától. Az iskola tizenhét laptopot kapott, amelyet pedagógusaik a kialakult helyzetben a digitális oktatásra használnak.

Huszonhat laptop került Újfehértóra

Újfehértó 1.jpg

Az átadásnál jelen volt Veress Bertalan, a Tiszántúli Református Egyházkerület tanügyi főtanácsosa, valamint az intézmény fenntartója, Baracsi István református lelkész

Újfehértón is tantermen kívüli digitális munkarend lépett életbe március 16-tól. „A digitális munkarend bevezetésekor szembesültünk azzal, hogy több családban nincs megfelelő digitális eszköz, amivel a gyerekek tanítása történhet. Egyházunk a segítségünkre sietett, s iskolánk huszonhat darab ASUS tanulói laptopot kapott laptoptáskával együtt, amit a tavaszi szünet után osztunk ki a gyerekeknek használatra” – közölte Váradi Sándorné igazgató. Kollégáihoz hasonlóan az Újferhértói Református Általános Iskola és Óvoda vezetője is megköszönte az egyháztól kapott támogatást, és bízik abban, hogy ennek hála a tanulók zökkenőmentesebben veszik majd a digitális oktatás jelentette akadályokat.