Új református óvodát adtak át Erdőkertesen

December 10-én átadták az Erdőkertesi Református Missziói Egyházközség óvodájának új épületét, a Szőlőfürt Református Óvodát. A Magyarországi Református Egyház Országos Óvoda Programjának köszönhetően összesen hatvanhat óvoda épül és újul meg országszerte. Az erdőkertesi új intézmény 760 millió forintba került, és a válság ellenére is időben befejeződött az építkezés. Gergely Ferenc Barnabás vezető lelkipásztor elmondása szerint nem ők keresték Istent, Isten kereste őket, ezért van kiírva az új óvoda bejáratához: „Szeretetével jön felém Istenem”. (Zsolt 59,11)

Erdőkertes óvoda átadás - fotó: Sebestyén László

Az erdőkertesi Szőlőfürt Református Óvoda

Fotó: Jelli Márk

Az erdőkertesi református templomban tartott hálaadó ünnepi istentiszteleten Balog Zoltán dunamelléki püspök Pál apostol Galatákhoz írt levele 5. részének 22–25. verse alapján hirdette Isten igéjét: „A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség és önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. Akik pedig Krisztus Jézuséi, a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. Ha a Lélek által élünk, akkor éljünk is a Lélek szerint.”

Erdőkertes óvoda átadás - fotó: Sebestyén László

Balog Zoltán: „Ha a munkánk mindig imádsággal kezdődik, az imádságból kinövő munka rendszeresen gyümölcsöt terem.”

Fotó: Jelli Márk

– A Lélek gyümölcse, mint a szőlőfürt, gyönyörűen kifejezi hitünk, teremtésünk, megváltásunk és megtartatásunk egyik lényegét, mert a szőlőszemek együtt alkotják a szőlőfürtöt. Egymásnak lettünk teremtve: férfinak és nőnek, édesapának és édesanyának, mi együttesen, a teremtő Isten tükörképei vagyunk. A Szentháromság lényege is az együtt: Isten már önmagában is társas lény, mint különleges, három személyben áldott egy Isten. A teremtésben, a családban ezt a hármasságot mutatja az édesapa, az édesanya és a gyermekek. Ez az együtt az Isten és ember együttesét fejezi ki: együtt van értelme az életünknek, Isten és ember közösségében – hangsúlyozta a püspök.

Mint elmondta, az erdőkertesi református közösség több éve organikusan épül. A családok együttesen kezdték el építeni a gyülekezetet, aztán megépült a templom, elindult az óvoda, megkeresték azokat az óvónőket, akik Krisztus szellemiségében foglalkoznak a kicsikkel. Balog Zoltán szerint fontos, hogy a reményekkel, elvárásokkal érkező új lakosok megtalálják ezt a közösséget, mert ennek a közösségnek vonzereje van.

Erdőkertes óvoda átadás - fotó: Sebestyén László

Az erdőkertesi Szőlőfürt Református Óvoda munkatársainak és óvodásainak szolgálata

Fotó: Jelli Márk

– Ha a munkánk mindig imádsággal kezdődik, az imádságból kinövő munka rendszeresen gyümölcsöt terem. Vállaltátok a kockázatot, hogy szervesen egymás után, tégláról téglára, lelki tégláról lelki téglára építkeztek és így van növekedés. Adja Isten, hogy ezután is így legyen! – zárta az igehirdetést a püspök.

Nyilas Zoltán északpesti esperes imádsága után, amelyben hálát adott az új óvoda birtokba vételéért, nyilvános presbiteri gyűlés következett, ahol Gergely Ferenc Barnabás erdőkertesi vezető lelkipásztor számolt be az óvoda építéséről.

Erdőkertes óvoda átadás - fotó: Sebestyén László

Gergely Ferenc Barnabás: „Óvodánk lehetőség: Isten háza, menny kapuja.”

Fotó: Jelli Márk

– Küldetésünk, hogy sóvá és világossággá legyünk a környezetünkben, hogy megéljük és hordozzuk Isten szeretetét – hívta fel a figyelmet a lelkipásztor. Mint fogalmazott, ők nem templomot látnak, hanem sorsokat, problémákkal küszködő embereket, akik megoldást keresnek. Nem óvodaépületet látnak, hanem gyermekeket, családokat, akik keresik az utat ebben az életben. – Óvodánk lehetőség: Isten háza, menny kapuja. Úgy tekintünk rá, azzá lett többek számára az elmúlt tíz évben, hiszen az óvoda azóta működik Most egy új épület épült. Átköltöztünk és imádkozunk, hogy Isten háza legyen ez is – osztotta meg gondolatait Gergely Ferenc Barnabás, majd hozzátette: – Isten áldásaként éljük meg az óvoda épülését és templomunk megújulását. Szerető Urunknak adunk mindenért hálát.

Erdőkertes óvoda átadás - fotó: Jelli Márk

2016 óta várták ezt az alkalmat

Fotó: Jelli Márk

A rendezvény a Szőlőfürt Református Óvoda új épületében folytatódott, ahol Nyilas Zoltán esperes felszentelő imádsága és a jelenlévő lelkipásztorok áldásai után Hoholné Varga Tímea óvodavezető köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy 2016 óta várták ezt az alkalmat, közben sokat erősödött a közösség és még összetartóbb lett.

Pásztor Edina, a Miniszterelnökség Egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkársága főosztályvezetője azt hangsúlyozta, hogy a református óvodafejlesztésnek köszönhetően a gyermekek már fejlődésük korai szakaszában hallhatnak Istenről. – Egy óvoda még nem lesz református, mert reformátusok építették. Az a lényeges, hogy a nevelés református szellemiségben történjen – figyelmeztetett.

Erdőkertesi óvoda átadó - fotó: Sebestyén László

Az erdőkertesi Szőlőfürt Református Óvoda óvodásainak karácsonyi műsora

Fotó: Jelli Márk

Az eseményt köszöntötte Tuzson Bence országgyűlési képviselő és Pásztor László, Erdőkertes polgármestere is. A püspöki áldást követően a rendezvény szeretetvendégséggel zárult.