Újabb mérföldkő az egyház óvodaprogramjában

Október 24-én Miskolcon átadták a református egyház Országos Óvoda Programjának legújabb intézményét, a Mesekert Óvodát. Az országos fejlesztések hatvanhat óvodát érintenek, több közülük – akárcsak a miskolci – új épületet is kapott. A program által létrejövő létesítmények közül egyedül a Mesekert az, amelyik sajátos nevelési igényeket ellátó intézményként fog működni, speciális technikai és szakmai háttérrel felvértezve.

Az átadóünnepségen beszédet mondott Pásztor Dániel, a Tiszáninneni Egyházkerület püspöke. – Mit cselekedjünk a ránk bízott gyermeki életekkel? – idézte A bírák könyvében feltett kérdést. Manapság könnyen elhitethetjük magunkkal, hogy mindent tudunk. A tankönyvek, a pedagógiai módszerek és a rengeteg információ mellett félő, hogy elfelejtjük feltenni kellő alázattal és hittel az említett kérdést Istennek. – Hiszen minden élet más, minden élet egyedinek és önállónak teremtetett, sehol sincs leírva, azzal az egy élettel mit kell tenni, hogyan kell bánni – magyarázta a püspök. – Bocsátsd meg, ha valaha is úgy gondoltuk, mindent tudunk, és nem mertük bevallani a tehetetlenségünket, a tudásunk végességét – kérte a köszöntő utáni imádságban, majd megáldotta az épületet.

Pásztor Dániel

Pásztor Dániel, a Tiszáninneni Egyházkerület püspöke

Fotó: Gálos Mihály Samu

A Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára, Fürjes Zoltán az alaptörvény egyik rendelkezését hangsúlyozta, miszerint Magyarország biztosítja a keresztény kultúráján alapuló értékrend szerinti nevelést. Ezt azzal a krisztusi parancsolattal hozta összefüggésbe, mely így szól: „Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket!”

A kormány a legvészterhesebb időben is feladatának érzi a keresztyén értékrend szerinti nevelés lehetőségének megteremtését. A helyettes államtitkár megjegyezte, ez a munka csupán kiegészítő jellegű. – Egy óvoda nem attól református, hogy reformátusok építették, hanem attól, hogy abban a gyermeknevelés a református lelkiségnek, szellemiségnek megfelelően működik. Megismerésen alapuló segítségnyújtásban, amely magában rejti a Krisztushoz jutás lehetőségét. Egyszerűen hangzik ez, de ne becsüljük le nagyszerűségét – hangsúlyozta Fürjes Zoltán.

Fürjes Balázs

Fürjes Zoltán, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára

Fotó: Gálos Mihály Samu

Az ünnepi megnyitón megemlékeztek néhai Németh Sándorról, akinek a tervei alapján kezdődött el az építkezés, és akinek munkássága az intézmény alapköveként szolgál. Bruckner László, egyházunk Oktatási Szolgálatának főigazgatója megköszönte a kormánynak és az egyházkerületnek a támogatást, az óvodai keretek között dolgozó pedagógusoknak, munkatársaknak pedig a munkát, amivel összeérhetett a többéves történet.

Az épület, megfelelve a sajátos nevelési igényű gyermekekre vonatkozó irányelveknek, rehabilitációs foglalkozásokra alkalmas helyiségekkel, tornaszobával, játékokkal teli kerttel és korszerű kialakítással várja a gyermekeket Miskolc belvárosának közelében.

Bruckner László

Bruckner László, a Magyarországi Református Egyház Oktatási Szolgálatának főigazgatója

Fotó: Gálos Mihály Samu

A Mesekert Óvoda a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (EGYMI) harminchat tagintézményének egyike. Az ezen keresztül kiépült gyógypedagógusi hálózat lehetővé teszi a hiánytalan szakember-ellátottságot. A pedagógiai szakszolgálat dinamikusan fejlődő ellátási területe a korai fejlesztés, erre látunk példát Miskolcon is. Ennek célja, hogy az autista, légzés- vagy mozgássérült, esetleg egyéb specifikus fejlődési zavarral küzdő gyermekeket sajátos körülmények között felkészítse a későbbi integrációra. Akár már a következő, iskolai időszakukat is egy integrált intézményben kezdhetik meg a Mesekert értelmi vagy érzékszervi problémákkal együtt élő gyermekei.

Mesekert óvoda átadó

Fotó: Gálos Mihály Samu

Miskolcon is, akárcsak a programban létrejött többi intézményben, alapvető cél, hogy a református hagyományok beépüljenek a gyerekek mindennapjaiba. Így a hittanórák, imádságok, énekek, bibliai történetek és a bibliai minták. Az egyházkerületi és országos fejlesztéseknek köszönhetően a református óvodákba járók száma nyolcezerről csaknem tizenkétezerre növekszik. A Tiszáninneni Egyházkerületben hét település érintett tíz óvodai beruházásban az Országos Óvoda Program részeként. Miskolcon két működő intézmény mellett immár a Mesekert is indít csoportokat.