Ünnepi kitüntetések átadása a harmincéves Károlin

A harminc éve alapított Károli Gáspár Református Egyetem jubileumi programsorozatának részeként ünnepelték meg a hétvégén a Károli Egyetem Napját. A Ráday Ház dísztermében összegyűlt közösség a felsőoktatási intézmény törvényi alapításának évfordulójáról emlékezett meg: az Országgyűlés 1993. október elsejei hatállyal fogadta el azt az előterjesztést, amely az egyetem megalapítását kodifikálta. Négyen vehették át idén az egyetemi díszpolgári címet, köztük Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke.

A rendezvény helyszíne – a tavaly átadott Ráday Ház – a Károli Gáspár Református Egyetem életében szimbolikus: harminc éve, október 11-én tartotta az intézmény első ünnepélyes tanévnyitóját az akkori Ráday Kollégium dísztermében. A kezdetben három karral működő egyetem mára az ország felsőoktatási intézményeinek élvonalába került, több mint nyolcezer hallgatójával a református felsőoktatás zászlóshajója. A Trócsányi László rektor kezdeményezésére létrejött Károli Egyetem Napja idén az intézmény alapításának 30. évfordulója alkalmából a hálaadó emlékezés jegyében telt. Emellett az egyetem vezetése ezen a napon fejezte ki köszönetét az intézmény hallgatóinak és munkavállalóinak áldozatos munkájukért, az egyetem hírnevét öregbítő szakmai sikerekért, az egyetemi közösség érdekében végzett odaadó és önzetlen munkáért, közösségteremtő tevékenységért.

Karoli_Egyetem_Napja 2023 boritokep

Fotó: Károli Gáspár Református Egyetem

A Károli Gáspár Református Egyetem Díszpolgára címet idén Kató Béla református lelkésznek, az Erdélyi Református Egyházkerület püspökének adományozták társadalmi szerepvállalásáért, a fiatalok oktatását, nevelését támogató kiállásáért és közösségmegtartó szolgálatáért.

Karoli_Egyetem_Napja 2023, Kató Béla 2.

Fotó: Károli Gáspár Református Egyetem

Nagy János államtitkár, a Károli Gáspár Református Egyetem korábbi hallgatója református közéleti szerepvállalásáért vehette át a díszpolgári elismerést. Szabó Attila jogász a Károli Gáspár Református Egyetemen szerveződő Magyar Jogi Könyvszalon szervezőbizottságában való részvételéért, szakmai támogatásáért részesült kitüntetésben. Alexis Rusinek attasé a gazdaságtudományi, egészségtudományi és szociális kar 2023. február 28-án a budapesti Francia Intézetben megrendezett nemzetközi konferenciájának sikeréhez való nélkülözhetetlen hozzájárulásával érdemelte ki a díszpolgári elismerést. Tiszteletbeli doktori címet vehetett át Varga Attila egyetemi docens, a román alkotmánybíróság tagja kiemelkedő színvonalú alkotmányjogászi munkásságáért és református szellemiségű felsőoktatási oktatói és kutatói tevékenységéért.

Karoli_Egyetem_Napja 2023 illusztráció

Fotó: Károli Gáspár Református Egyetem

Pro Universitate díjban részesült Homicskó Árpád Olivér, az állam- és jogtudományi kar egyetemi tanára, aki hosszú éveken át lelkiismeretesen, áldozatosan végzett dékánhelyettesi munkájáért, a nemzetközi kapcsolatok ápolásáért és építéséért, a szociális jog területén végzett magas színvonalú kutatómunkájáért vehette át az elismerést.

A Károli Egyetem Napján az egyetem munkatársainak a kitüntetései mellett átadták a Támogatói Díjakat is.