Várják a javaslatokat a 2023-as Makkai Sándor-, Imre Sándor- és Molnár Miklós-díjakra

A református nevelési eszmények gyakorlati pedagógiába ültetését, a református iskolaügyért végzett áldozatos munkát, valamint a hitre nevelést és a református keresztyén értékrend átültetését kívánja elismerni idén is a Magyarországi Református Egyház.

A Magyarországi Református Egyház 1997-ben alapította meg a Makkai Sándor-díjat és az Imre Sándor-díjat, illetve 2022-ben a Molnár Miklós-díjat, amelyekre ebben az évben is várják a jelöléseket.

MAKKAI SÁNDOR-DÍJ

Kinek adható? Óvónőknek, tanítóknak, tanároknak.

Hány főnek adható? Három főnek (két magyarországi, egy határon túl díjazott).

Miért jár? A református nevelési eszmények átültetéséért a mindennapi pedagógiai gyakorlatba.

Mi a feltétele? Többéves óvodai vagy iskolai tapasztalat, kiemelkedő szakmai munka, példamutató emberi-hitbeli magatartás.

Hogyan jelölhetek? Írásban a nevelési/oktatási intézmény igazgatójának címezve. Az igazgató ezt továbbítja az igazgatótanácshoz (ha van). Ezután a felterjesztést megküldi az egyházkerület iskolaüggyel foglalkozó tanácsosának/referensének, aki véleményével együtt elküldi azt a Magyarországi Református Egyház (MRE) Oktatási Szolgálatának. A szolgálatvezető a Zsinat Oktatásügyi Bizottságának küldi tovább, amely a zsinati tanácsoshoz továbbítja javaslatát, hogy az a tavaszi zsinati ülés elé kerülhessen.

Beérkezési határidő az igazgatótól/igazgatótanácstól az egyházkerülethez: 2023. március 14., az egyházkerülettől az oktatási szolgálathoz: 2023. március 24.

Jutalom: oklevél és pénzjutalom (nettó 500 ezer forint/fő).

IMRE SÁNDOR-DÍJ

Kinek adható? Pedagógusok.

Hány főnek? Egy főnek.

Miért jár? A református iskolaügyért végzett áldozatos munkáért.

Mi a feltétele? Többéves intézményvezetési vagy a református oktatásügyért más területen végzett kiemelkedő szakmai tevékenység.

Hogyan jelölhetek? Írásban a nevelési/oktatási intézmény igazgatójának címezve. Az igazgató ezt továbbítja az igazgatótanácshoz (ha van). Ezután a felterjesztést megküldi az egyházkerület iskolaüggyel foglalkozó tanácsosának/referensének, aki véleményével együtt elküldi azt az MRE Oktatási Szolgálatának. A szolgálatvezető a Zsinat Oktatásügyi Bizottságának küldi tovább, amely a zsinati tanácsoshoz továbbítja javaslatát, hogy az a tavaszi zsinati ülés elé kerülhessen.

Beérkezési határidő az igazgatótól/igazgatótanácstól az egyházkerülethez: 2023. március 14., az egyházkerülettől az oktatási szolgálathoz: 2023. március 24.

Jutalom: oklevél és pénzjutalom (nettó 500 ezer forint/fő).

MOLNÁR MIKLÓS-DÍJ

Kinek adható? Hittanoktatóknak.

Hány főnek adható? Két főnek.

Miért jár? A hitre nevelésért és a református keresztyén értékrend átültetéséért.

Mi a feltétele? Többéves hittanoktatói tevékenység, kiemelkedő szakmai munka, példamutató emberi-hitbeli magatartás.

Hogyan jelölhetek? Írásban a nevelési/oktatási intézmény igazgatójának vagy az egyházközség elnökségének címezve. Az igazgató/elnökség ezt továbbítja az MRE Oktatási Szolgálatának. A szolgálatvezető a Zsinat Oktatásügyi Bizottságának küldi tovább, amely a zsinati tanácsoshoz továbbítja javaslatát, hogy az a tavaszi zsinati ülés elé kerülhessen.

Beérkezési határidő az igazgatótól/egyházközségtől az oktatási szolgálathoz: 2023. március 24.

Jutalom: oklevél és pénzjutalom (nettó 500 ezer forint/fő).

Kérik, hogy a jelölők a legfeljebb egyoldalas írásbeli előterjesztésüket az intézmény igazgatójának (a Molnár Miklós-díj esetében az igazgatónak vagy az egyházközségnek) juttassák el, hogy azt az érintett szervezetek is minél előbb véleményezhessék.

Az intézmények igazgatóit kérik, hogy a felterjesztéseket 2023. március 14-ig küldjék meg az egyházkerület részére.

Az egyházkerülettől az oktatási szolgálat felé a végső beérkezési határidő postai úton vagy elektronikusan: 2023. március 24. (Postacím: 1146 Budapest, Abonyi u. 27.; elektronikus levélcím: oktatasi.szolgalat@reformatus.hu.)