A Magyarországi Református Egyház Bárka tábor 2019-2020-2021. évi turnusainak ideje alatt személyszállítási szolgáltatás biztosítására

Tisztelt Ajánlattevő!

A Magyarországi Református Egyház „Bentlakásos programok az SDG-ben” című, EFOP-1.2.12-17-2017-00005 azonosító számú pályázat keretében megvalósítandó Bárka tábor [továbbiakban: Tábor] 2019-2020-2021. évi turnusainak ideje alatt személyszállítási szolgáltatás keretében nyílt versenyeztetési eljárás hirdet, amelyre három ajánlattevőt közvetlenül is meghív.

A beszerzés mennyisége

A Magyarországi Református Egyház esélyteremtő bentlakásos programokat valósít meg Balatonszárszó és Balatonfenyves településeken az 1. – 11. évfolyamos gyermekek számára, akik között legalább 20%-ban halmozottan hátrányos helyzetű, fogyatékkal élők közül kerülnek ki a résztvevők. A projekt Európai Uniós támogatásból valósul meg, azonosítószáma EFOP-1.2.12-17-2017-00005, a projektmegvalósítás teljes időszaka 2017.10.01. – 2021.09.30.

Ajánlatkérőnek nincs személyszállítási kapacitása, és nagyrészt iskolai szünetekben megvalósuló programokhoz a gyermekek és kísérőik szállítását a kiindulási állomásról meg kell oldania a két megvalósítási helyszínre, egy turnusban várhatóan átlagosan 220 fő vesz részt - turnusonként, megvalósítási helyszínenként eltérés lehet a létszámban.

A személyszállítási tevékenységet naptári évenként kilenc turnusban kell megvalósítani azzal, hogy a jelen felhívás közzétételekor a 2019. évi turnusok időpontjai ismertek, a következő naptári évek turnusainak időpontjai legkésőbb a tárgyévek első negyedévének végéig kerülnek meghatározásra.

A szerződés teljesítésének várható ideje: 2021.09.30.

A szállítás várhatóan két megvalósítási helyszínre fog történni:

1. A projekt fő helyszíne: 8624 Balatonszárszó, Csárda utca 41.

2. Második helyszín: 8646 Balatonfenyves, Mária u. 54.

A kiindulási helyszíneket az ajánlatkérő által tett eseti megrendelések tartalmazzák. Az eseti megrendelések tartalmazzák továbbá, hogy mekkora kapacitással szükséges az adott busz(ok) felvonulása. A legnagyobb várható távolság a kiindulási állomás és a megvalósítási helyszín között 492 km. Az ajánlatkérő az eseti megrendeléseket az egyes szolgáltatások teljesítésének megkezdését legalább 20 nappal megelőzően közli a vállalkozóval.

Alkalmassági feltételek:

A jelen eljárásban az lehet ajánlattevő, aki a megelőző naptári évben (2018.) teljesített személyszállítási szolgáltatást, amely keretében legalább 1500 főt szállított, amelyből legalább 1200 fő kiskorú, akik közül legalább 20%-ban halmozottan hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő. Az alkalmassági feltételként meghatározott referencia 2018. évben teljesített több személyszállítási szolgáltatás bemutatásával is teljesíthető, ha azok együttesen megfelelnek a jelen bekezdés szerinti alkalmassági feltételnek.

Érdeklődés jelzésére szolgáló határidő: 2019. május 3. 12:00 óra

Érdeklődés jelzésének módja: gobel.gergely@reformatus.hu e-mail címre küldött elektronikus levél útján.

Az ajánlatkérő a fentiek szerint érdeklődésüket jelző, továbbá a saját kezdeményezésére felhívott további három gazdasági szereplőnek 2019. május 3. napján küldi meg a további ajánlattételhez szükséges dokumentumokat és a szerződéstervezetet.

Ajánlattételi határidő: 2019. május 9. 15:00 óra

Az ajánlatok bontásának helye és ideje: Magyarországi Református Egyház 1146 Budapest, Abonyi u. 21. III. em. Pályázati Iroda, tárgyaló, 2019. május 9.15:00 óra. A bontás nyilvános, amelyen az ajánlattevő hivatalos képviselője, vagy meghatalmazott munkatársa vehet részt.

Közvetlenül meghívott gazdasági szereplők:

1. "BALATON RÉ-BUSZ-98" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt felelősségű Társaság

(Székhely: 8200 Veszprém, Liszt Ferenc utca 1., cégjegyzékszám: 19-09-501423, adószám: 11327440-2-19)

2. "GARANCIA - SPED" Kereskedelmi, Fuvarozó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

(Székhely: 2836 Baj, Kodály Zoltán u. 16., cégjegyzékszám: 11-09-001561, adószám: 10490048-2-11)

3. SZALAI-BUSZ Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

(Székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Béla király u. 7., cégjegyzékszám: 03-09-104895, adószám: 11423216-2-03)

infoblokk_kedv_final_RGB_ESZA.jpg