A külhoni és diaszpórában élő magyarsággal kapcsolatos tevékenység támogatása

Kedvezményezett: Magyarországi Református Egyház
Támogatás azonosító: EGYH-KCP-18-P-0096
Támogatás célja: A külhoni és diaszpórában élő magyarság identitása, valamint kultúrája megőrzésére és fejlesztésére irányuló hitéleti, közösségszervezési, szemléletformáló, illetve tradíciómegtartó és -ápoló tevékenység támogatása.
Támogatás összege: 50 000 000 Ft
Támogatási időszak: 2018.01.01.-2019.12.31.

A Magyarország Kormánya és a Magyarországi Református Egyház között 2017. október 4-én aláírt és az 1821/2017. (XI. 9.) számú Kormány rendeletben kihirdetett megállapodás 23. cikkelye kimondja, hogy a kormány támogatja a református egyháznak a külhoni és diaszpórában élő magyarság identitása, valamint kultúrája megőrzésére és fejlesztésére irányuló hitéleti, közösségszervezési, szemléletformáló, valamint tradíciót megtartó és ápoló tevékenységét és szolgálatát. A Magyarországi Református Egyház 1995. évi II. törvénye 11. §. (1) bekezdése alapján a Magyarországi Református Egyház testvéri kapcsolatot tart fenn a világ bármely részén élő magyar reformátusokkal, értük missziói felelősséget hordoz és támogatja őket küldetésük betöltésében. (2) A Magyarországi Református Egyház a Generális Konvent és a Magyar Református Egyház szervezetén keresztül is segíti a diaszpórában élő magyar reformátusok missziói, hitéleti, közösségszervezési, szemléletformáló, illetve tradíció megtartó és ápoló tevékenységét. A Magyar Református Egyház részegyházaként együttműködik a többi részegyház missziói szervezeteivel. (3) A Magyarországi Református Egyház a Magyar Református Egyházhoz még nem csatlakozott magyar református diaszpóra egyházi szervezeteivel szoros partneri kapcsolatot tart fenn.

Mivel a magyar református diaszpóra saját életének szervezése során különféle, az egyes befogadó államok jogrendjéhez igazodó szervezeteket hozott létre, a támogatások és együttműködés kereteit ezen szervezetekkel való kapcsolatok jelentik. Leghatékonyabban úgy tudjuk támogatni a diaszpóra reformátusságát, ha ezen szervezeteken keresztül tesszük, akár az ő közvetlen támogatásuk, akár a közös szervezésben történő programok lebonyolítása vagy a hitéletüket támogató eszközök biztosítása során.

A magyar református diaszpóra általunk támogatott szervezetei a világ 15 országában három Kontinensen vannak jelen. A heti rendszerességgel végzett szolgálatok során és kapcsolattartási rendszereinken keresztül éves szinten több, mint 50 ezer főt tudunk elérni. Ez számukra több esetben az egyetlen olyan kapcsolódás, amely a magyar identitásuk megőrzését segíti. Ahol élő magyar közösségek működnek, ott pedig az egyházi – civil együttműködés erősítése az elkötelezett célunk.

Jövőbeni céljaink között szerepel valamennyi gyülekezetünkkel való aktív online és szerződéses viszony kiépítésé, a lelkipásztori szolgálatok rendszer szintű támogatása.

készült a kormány megbízásából kreatív