Drogprevenciós programsorozat fiataloknak a budapesti ADNA Caféban

Projekt címe: Fiatalok a fiatalokért
Projekt kódja: KAB-ME-17-KMR-C-25919
Projekt kezdete és vége: 2017.09.01. – 2018.06.30.
Támogatás összege: 4 500 000 Ft
Kedvezményezett neve: Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda
Támogatási intenzitás: 89,82%
Pályázati Iroda feladatai: pályázatírás, projektmenedzsment
Megvalósulási helyszín: Budapest

A Magyarországi Református Egyház (MRE) Szeretetszolgálati Iroda – a „Fiatalok a fiatalokért” c. projekt (a későbbiekben: Projekt) megvalósítása során –, diákok és fiatal felnőttek, családtagjaik, illetve a drogprevencióban közreműködő egyéb érintettek (a felsoroltak együtt: célcsoport) számára, a Közép-magyarországi Régióban, drogprevenciós programsorozatot valósított meg és együttműködő partnere (az MRE Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Drogterápiás Otthona (MRE KIMM)) szakértőinek segítségével, szakértői szolgáltatásokat (pl. szenvedélybetegségekhez és drogprevencióhoz kapcsolódó személyes- és családkonzultáció, tanácsadás, felvilágosító tevékenység) nyújtott a célcsoport tagjai számára.

A rendezvények szervezésében és lebonyolításában, illetve a catering szolgáltatások nyújtásában a Válaszút a Szenvedélybetegekért Alapítvány munkatársai működtek közre. A szakmai és szabadidős programok helyszínéül választott Adna Café (amely a Szenvedélybetegekért Alapítvány által működtetett budapesti kávézó) kitűnő helyszínnek bizonyult. A szórakozóhely a józan kultúrát alkoholmentes termékkínálattal és a kulturális értékeket képviselő programokkal, valamint a keresztyén értékrenddel képviseli és ezeket a Projekt rendezvényeihez kapcsolódóan is bizonyította.

A pályázati projekt megvalósításával az MRE Szeretetszolgálati Iroda és a közreműködő partnerek célja a szenvedélybetegségek által veszélyeztetett fiatalok és közvetlen környezetük minél szélesebb körének elérése, életvitelbeli nehézségeik kezelésében való segítése volt. A program lényegeként az egészségügyi és szociális szolgáltatásokat igénybe nem vevő, de kallódó, esetlegesen már drogokat használó fiatalok elérését, számukra alternatív programlehetőségek és tanácsadás, illetve információk nyújtását határoztuk meg.

A programunk keretében nyújtott szolgáltatásokat segítő szakemberekből és felépülő szenvedélybetegekből álló team tagjai végezték. Célunk az volt, hogy az általunk támogatott fiatalok eredeti környezetükben élve, annak teljes jogú tagjai tudjanak maradni, valamint a felépülő szenvedélybetegek, miközben tapasztalataikkal segítenek, a közösség segítségével reintegrálódjanak a társadalomba.

A Projekt megvalósítása során összesen 14 szakmai és szabadidős program (pl. filmklub, kreatív foglalkozás és fotókiállítás, a szenvedélybetegségekhez és a drogprevencióhoz kapcsolódó előadások), 1 koncert és 1 záró rendezvény (dicsőítő koncerttel egybekötött alkalom) megszervezésére és lebonyolítására került sor. A fiatalok számára közösségépítési, káros szenvedélyektől mentes szórakozási/beszélgetési, biztonságos kikapcsolódási lehetőségeket teremtettünk, olyan alkalmakat szerveztünk, amelyek közösségi élményként is funkcionáltak.

A projektünk megvalósítása hatékonyan segítette (pl. további, a célcsoportba tartozó személyek elérése; számukra szolgáltatások nyújtása; eszközeink bővítése) az MRE Szeretetszolgálati Iroda és ezáltal a Magyarországi Református Egyház egészének drogprevenciós munkáját. A kitűzött célok megvalósítását a jövőben is folytatni kívánjuk.

Köszönjük az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Támogató) anyagi támogatását és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (Lebonyolító) közreműködését, amelyek hozzájárultak a drogprevenciós programsorozatunk és – ezen keresztül – a projekt céljainak megvalósulásához.

Támogatók:

emmi_color_logo(1).jpg

szgyf2_logó.jpg