Fizikai és lelki egészségfejlesztés a Bárka táborban

Projekt címe: Fizikai és lelki egészségfejlesztés a Bárka táborban
Projekt kódja: IFJ-GY-22-A-0040
Projekt kezdete és tervezett vége: 2022.05.01. – 2023.05.31.
Támogatás összege: 1 235 000 Ft
Kedvezményezett neve: Magyarországi Református Egyház
Támogatási intenzitás: 100%
Pályázati Iroda feladatai: pályázatírás, projektmenedzsment, pénzügyi menedzsment, szakmai megvalósítás
Megvalósulási helyszín: Budapest

Célunk az egészségtudatosság mértékének növelése, a pedagógia és az egészségtudomány oly módon való összekapcsolása révén, hogy a célcsoport körében az egészségvédő, egészségmegőrző szokások kialakulhassanak, egyértelműen elkülönüljenek a káros, ún. rizikómagatartásoktól, és a táborozók mindennapi életének részévé válhassanak.

Általános célunk a gyermekek egészségtudatos magatartásának és fizikai aktivitásának fejlesztése. Ezen belül a következő területekre helyezünk hangsúlyt:

  • Környezettudatos magatartásformák kialakítása.
  • Alapvető higiéniai normák megismertetése és betartatása.
  • Helyes napirend és élet-rend kialakítása.
  • Az étkezési kultúra fejlesztése, az egészséges táplálkozás szorgalmazása, gyümölcs- és zöldségfogyasztás népszerűsítése, beépítése a tábori étkezésbe.
  • Szabadidő hasznos eltöltése (offline módok előtérbe helyezése);
  • Testi-lelki egészségvédelem, és rizikómagatartások prevenciója, amely a táborban a hitélet gyakorlásával nagyban megalapozásra kerül.

Támogató: Miniszterelnökség, Családokért Felelős Államtitkárság

A pályázati felhívás címe: „Helyben rendben” (A helyi közösségek szerepe a fiatalok fizikai és mentális egészségének megőrzésében)

A pályázati felhívás kódja: IFJ-GY-22-A

miniszterelnokseg logojanak megjelenese
Családbarát Magyarország Logo