Országos Óvoda Program

Projekt címe: Országos Óvoda Program,
Mini.bölcsődei férőhelyek kialakítása
a Magyarországi Református Egyházban
Projekt kódja: EGYH-KCP-17-P-0178
EGYH-EKF-21-P-0019
EGYH-EKF-20-P-0077
CSP-HB-21-C-0001
Projekt kezdete és vége: 2018.01.10-2023.08.31.
Támogatás összege: 35 633 000 000

Magyarország Kormánya az egyes egyházi célú támogatások forrásszükségletének biztosításáról szóló 2062/2017. (XII. 27.) Korm. határozatával támogatásban részesítette a Magyarországi Református Egyház (MRE) Országos Óvoda Programját, továbbá a Miniszterelnökség által kiírt CSP-HB-21-C kódszámú „Hazai, családi bölcsőde és munkahelyi bölcsőde-fejlesztési program nem önkormányzati fenntartók részére” címmel is pályázatot nyert Egyházunk.

A műszaki, demográfiai és pénzügyi elemzések után 66 helyszínen valósulhat meg óvoda építése, felújítása vagy játszóudvar kialakítása. 46 helyszínen épül új óvoda, de felújítás, bővítés és működő óvoda átvétele is megvalósul a különböző helyszíneken. Infrastrukturális és szakmai értelemben is olyan óvodák és mini bölcsödék jönnek létre szerte az országban, melyek egyszerre felelnek meg a jogszabályi követelményeknek, a modern kor elvárásainak és a keresztyén nevelés feltételeinek. Az Országos Óvoda Programnak köszönhetően a református óvodai és mini bölcsődei férőhelyek 48%-kal bővülnek. Az állami támogatásnak köszönhetően közel 3000 új óvodai és mini bölcsődei férőhely jön létre, de a felújítások további 700 gyermek számára teszik a jelenlegi óvoda épületet korszerűbbé és otthonosabbá.

Az Országos Óvoda Program megvalósítása érdekében a Zsinat Elnöksége az MRE Pályázati Irodájának szervezeti egységeként 2018. márciusában létrehozta az Óvodafejlesztési Projektirodát. Az iroda feladata az óvodák építésére alkalmas területek felkutatása, az ingatlan adásvételek feltételeinek megteremtése (hatósági egyeztetések, ügyvédi szolgáltatás biztosítása, pénzügyi teljesítés), a teljes tervezési folyamat megvalósítása, a kivitelezések előkészítése és irányítása. Feladatuk továbbá az óvodák és mini bölcsődék működési feltételeinek megteremtése (hatósági engedélyeztetések elvégzése, óvodai személyzet és tárgyi felszerelések biztosítása) a Református Pedagógiai Intézettel együttműködve. 2019. év végére az óvodák jelentős részének tervezési munkálatai befejeződtek és 2020. év elején – a kivitelezők kiválasztását követően – elkezdődött az óvodák megvalósítása. 2021. évben a CSP-HB-21-C kódszámú pályázaton elnyert támogatásnak köszönhetően megkezdődtek a mini bölcsődei férőhelyek kialakítására vonatkozó munkálatok. Ennek célja, hogy összesen 5 helyszínen, az óvodai intézményhez kapcsolódóan kialakításra kerüljenek az előzetesen kijelölt mini bölcsődei férőhelyek.

Reményeink szerint 2023. szeptemberében valamennyi új református óvoda és mini bölcsőde megnyitja a kapuit a gyermekek előtt.