Országos Óvoda Program

Projekt címe: Országos Óvoda Program
Projekt kódja: EGYH-KCP-17-P0178
Projekt kezdete és vége: 2018.01.10-2021.12.31.
Támogatás összege: 30 000 000 000

Magyarország Kormánya az egyes egyházi célú támogatások forrásszükségletének biztosításáról szóló 2062/2017. (XII. 27.) Korm. határozatával támogatásban részesítette a Magyarországi Református Egyház Országos óvoda programját. Az előzetes felmérések során 109 református egyházi szervezet fejezte ki óvodaépítési szándékát. A műszaki, demográfiai és pénzügyi elemzések után 66 helyszínen valósulhat meg óvoda kialakítása. 46 helyszínen épül új óvoda, de felújítás, bővítés és működő óvoda átvétele is megvalósul a különböző helyszíneken. Infrastrukturális és szakmai értelemben is olyan óvodák jönnek létre szerte az országban, melyek egyszerre felelnek meg a jogszabályi követelményeknek, a modern kor elvárásainak és a keresztyén nevelés feltételeinek. Az Országos Óvoda Programnak köszönhetően a református óvodai férőhelyek 42%-kal bővülnek. Az állami támogatásnak köszönhetően 3186 új óvodai férőhely jön létre, de a felújítások további 700 gyermek számára teszik a jelenlegi óvoda épületet korszerűbbé és otthonosabbá. Az Országos óvoda program megvalósítása érdekében a Zsinat Elnöksége a Zsinati Hivatal Pályázati Irodájának szervezeti egységeként 2018. márciusában létrehozta az Óvodafejlesztési Projektirodát. Az iroda feladata az óvodák építésére alkalmas területek felkutatása, az ingatlan adásvételek feltételeinek megteremtése (hatósági egyeztetések, ügyvédi szolgáltatás biztosítása, pénzügyi teljesítés), a teljes tervezési folyamat megvalósítása,

a kivitelezések előkészítése és irányítása. Feladatuk továbbá az óvodák működési feltételeinek megteremtése (hatósági engedélyeztetések elvégzése, óvodai személyzet és tárgyi felszerelések biztosítása) a Református Pedagógiai Intézettel együttműködve. 2019. év végére valamennyi óvoda tervezési munkálatai befejeződnek és 2020. év elején – a kivitelezők kiválasztását követően – elkezdődik az óvodák építése. Reményeink szerint 2021. szeptemberében valamennyi új református óvoda megnyitja a kapuit a gyermekek előtt.