Az egyházak szociális szolgálatának vallási és etikai dimenziói

Dátum
2023. november 9., 10:00
Helyszín
MEÖT Kápolna
1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 3.
Mutasd a térképen →
+ Naptárhoz adom

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának szociáletikai bizottsága konferenciát szervez, amelynek témája: Az egyházak szociális szolgálatának vallási és etikai dimenziói.

Program:

  • Bevezető gondolatok – Fazakas Sándor (DRHE) (5-10 perc)
  • Balla Péter (BTA-DRHE DI): Krisztus lehajló példájának értelmezése a filippiekhez írt levél (2,5–11) alapján, illetve ennek alkalmazása a szociális segítő munkában
  • Ötvös Csaba József görögkeleti pap: Az ortodox egyház szociális tanítása. Források és dokumentumok
  • Regőczi Szabolcs pünkösdi lelkész: Az egyházak társadalmi szerepvállalása és annak gyakorlati aspektusai
  • Szabóné László Lilla (KRE-HTK): Gyógyító jelenlét – Isten jelenlétének kérdésköre a segítő beszélgetésekben
  • Szuhánszky Gábor metodista lelkész: Szociáletikai elvek és gyakorlatok a metodista felekezetben
  • Gregersen-Labossa György evangélikus lelkész: A Magyarországi Evangélikus Egyház diakóniai stratégiájának ökumenikus és társadalmi hatása
  • Összegzés – Orosz Gábor Viktor (EHE)

A konferencián a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A jelentkezéseket az oikumene@meot.hu címre várják október 31-ig. További információ a meot.hu oldalán olvasható.

Egyházak szociális szolgálatának vallási és etikai dimenziói plakát