A református egység napjára emlékezünk

2009. május 22-én mondták ki a Kárpát-medencei magyar református részegyházak alkotmányjogi egységét. Azóta minden évben a dátumhoz legközelebb eső vasárnap erre emlékezünk.

Balog Zoltán dunamelléki püspök, a Zsinat lelkészi elnöke a 2009-es zsinati üzenet szövegéből idézve emlékezett meg egyházunk történetének egyik legfontosabb eseményéről.

„Hisszük, hogy a magyar reformátusság összefogása Jézus Krisztus egyetemes egyházának egységét és hiteles bizonyságtételét szolgálja, melynek mindnyájan tagjai vagyunk. Krisztus a jövő, kövessük együtt Őt!” – fogalmaztak akkor a dokumentumban.

A 2009-es zsinattal a magyarországi, kárpátaljai, partiumi, erdélyi, délvidéki és tengeren túli tagok megerősítették soha meg nem szűnt hitvallásos és testvéri közösségüket. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház vezetői 2011. június 21-én írták alá a csatlakozási dokumentumot, a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház 2013. június 28-án lett a Magyar Református Egyház tagja. A Kárpát-medencén kívüli magyar református közösségek közül csatlakozott még az Amerikai Magyar Református Egyház, a Kanadai Magyar Református Egyházak Szövetsége, a Luxemburgi Magyar Protestáns Gyülekezet és az amerikai Krisztus Egyesült Egyházához tartozó Kálvin Egyházkerület is. Olyan közös alkotmány született, amelyet mindegyik egyház beillesztett a saját szabályrendszerébe.