Bogdán Szabolcs Jánost választották a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspökévé

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Nagyváradon tartott pénteki közgyűlése Bogdán Szabolcs János krasznai lelkészt, a Szilágysomlyói Egyházmegye esperesét választotta az egyházkerület püspökévé. Emellett újraválasztották Bara Lajos főgondnokot, a Zilahi Református Wesselényi Kollégium igazgatóját.

bogdan_szabolcs_janos.jpg

Fotó: Facebook/Szilágysági Szó

A tisztségre Bogdán Szabolcs Jánost és a most lejáró ciklus püspökhelyettesét, Forró Lászlót jelölték, a szavazást 54-49 arányban Bogdán Szabolcs János nyerte. A püspökválasztó közgyűlés összehívását Csűry István püspök nyugalomba vonulása tette szükségessé. Csűry István 2009 óta vezette az egyházkerületet.

A 44 éves Bogdán Szabolcs János – amint az egyházkerület kiadványában, a Harangszóban közölt bemutatkozásában írta – Zilahon született, Szilágypanitban nevelkedett, a Kolozsvári Református Kollégiumban tanult, majd a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben szerzett diplomát 2001-ben. Segédlelkészként Szilágyszentkirályon, majd lelkészként Szilágyborzáson és Krasznán szolgált. 2016 óta vezeti esperesként a Szilágysomlyói Egyházmegyét. Hat gyermek édesapja.

A közgyűlésen a püspök mellett az egyházkerület többi tisztségviselőjéről is szavaztak. Újraválasztották Bara Lajos főgondnokot, a Zilahi Református Wesselényi Kollégium igazgatóját, lelkészi főjegyző (püspökhelyettes) Dénes István Lukács nagyvárad-olaszi lelkipásztor – jelenlegi generális direktor (missziói előadó) – lett, utódjának mostani tisztségében Rácz Ervin szatmár-szigetlankai lelkipásztort választották. A választások eredménye – a teljes lista – az egyházkerület honlapján olvasható.

A Krónika című napilapnak adott nyilatkozatában még megválasztása előtt azt mondta, hogy a misszióra, a szeretetszolgálatra, az ifjúsággal, gyerekekkel való foglalkozásra szeretne nagy hangsúlyt fektetni az egyházkerületben. Emlékeztetett arra, hogy az elmúlt időszakban rengeteg építkezés történt az egyházban, amiért hálásak Istennek, de a következő periódus szegényesebb lesz. – Szűkös esztendők következnek, de meggyőződésem, hogy ez a lelkiek terén új lehetőséget fog nyitni. (...) A nehéz időszakok az egyházat mindig megerősítették, megújították – fogalmazott a Krónikának adott nyilatkozatában Bogdán Szabolcs János.

Az új püspök megválasztása után a közmédiának nyilatkozva úgy értékelt, hogy világszerte szellemi és lelki válság jelei mutatkoznak, amelyekre most az anyagi válság első jelei is rátevődnek. Ilyen körülmények között kíván tenni azért, hogy a református gyülekezetekben olyan lelki közösség formálódjon, amely megújulást hoz.

(MTI)