IV. Kárpát-medencei Református Missziói és Diakóniai Találkozó

A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Diakóniai és Egészségügyi Bizottsága, valamint Szeretetszolgálati Irodája folytatni szeretné 2011-ben az Önkéntesség Európai Éve programjához kapcsolódvai a Kárpát-medencei reformátusság egységének erősítését.

Az előző években szervezett és gazdagon megáldott találkozók, valamint a 2009. május 22-én Debrecenben tartott Alkotmányozó Zsinat közös ünnepe is bebizonyította, milyen ereje van az összefogásnak. A Találkozó lelki, szakmai és közösségépítő lehetőségét szeretnénk újra megtapasztalni a Testvérekkel Berekfürdőn.


Ezért szeretnék a szolgálatvezetőket meghívni a IV. Kárpát-medencei Református Missziói és Diakóniai Találkozóra, Berekfürdőre, május 22-25-re.

A találkozón méltó módon szeretnék megjeleníteni a református diakónia gazdagságát. Kérik és várják a Testvérek ötleteit és javaslatait, illetve bemutatkozó anyagok előkészítését a találkozón folyamatosan látogatható „Diakóniai EXPÓ”-ra.

Meghosszabítot jelentkezési határiső: Május 17. 12:00: óra

Jelentkezni itt lehet.


Programterv

Május 22. vasárnap

16.00-18.00 Érkezés, regisztráció

18.00 Vacsora

19.30 Esti áhítat – Csoma Judit Margit Megbékélés Háza Református Konferencia-Központ intézeti lelkésze

20:00 Az erő, a szeretet és a józanság egyensúlya (tapasztalatok, kihívások segítségnyújtás területén) - Pál Sándor, az MRSZ kuratóriumának elnöke

20:30 Bohátka Gyöngyvér: közösségi játékok

Május 23. hétfő

8.00 Reggeli

9.30 Megnyitó istentisztelet – Dr. Bölcskei Gusztáv püspök, az MRE Zsinatának lelkészi elnöke

10.00 Dr. Gaál Sándor DRHE: A diakónia és az önkéntesség megjelenése a Kárpát-medencei lelkészképző intézetekben

10.30 Dr. Kocsev Miklós PRTA: Az önkéntesség lelkigondozói aspektusai, mentorálás. Közös protokoll előkészítése ajánlással.

11.00 Szünet

11.15 Vetési László: a szórványgondozás esélyei és dilemmái Erdélyben (önkéntesek bevonása)

11.45 Ódor Balázs, a Zsinati Külügyi Iroda vezetője: Diakóniai partnerségi lehetőségek a református egyház nemzetközi kapcsolataiban, és
Hámori Ádám szociológus, EU referens: A vallásosság szerepe az ifjúsági önkéntességben.

12.20 Előadások plenáris megbeszélése

13.00 Ebéd

Párhuzamos programok:

14.00 -17.00 Egyházkerületi és egyházmegyei diakóniai előadók értekezlete – Dani László, gyülekezeti diakóniai referens

14.00-17.00 Kárpát-medencei Diakóniai Koordinációs Tanács, a Zsinati Diakóniai és Egészségügyi Bizottság és az MRSZ Kuratóriumának közös ülése

14.00 – 17.00 Diakóniai műhelyek és a Társadalmi Missziók szekcióülései (1. Idősügyi, 2. fogyatékosügyi, 3. szenvedélybeteg, 4. család- és gyermekvédelem, 5. diakóniai képzés és menedzsment, 6. gyülekezeti diakónia műhelyek)

15.00 Egyházkerületi és egyházmegyei missziói előadók műhelymunkája – P. Tóthné Szakács Zita, a Missziói Iroda vezetője

18.00 Vacsora

19:00 A Diakónia Keresztyén Alapítvány önkénteseket foglalkoztató szolgálatainak bemutatása

20.00 Esti alternatív programok: Bohátka Gyöngyvér: közösségi játékok, Nagy Zsoltné: táncház, Esti fürdőzés

Május 24. kedd

8.00 Reggeli

9.00 Napkezdő áhítat – Rozsnyai István lelkipásztor, a Zsinati Diakóniai és Egészségügyi Bizottság elnöke

9.30 – 10.00 Képzésekről, távoktatás indításáról – Szabó Anna felnőttképzési vezető Református Diakóniai Felnőttképzési Intézet REDIFI

10.00-10.20 A házasságok, családok szerepe, védelme a társadalom erőtereiben.
Topolánszky-Zsindely Katalin pszichológus, családterapeuta, egyetemi oktató

10.20-10.40 Az önkéntes szolgálat formái, lehetőségei egyházunkban – Dr. Siba Balázs, a Zsinati Ifjúsági Iroda vezetője és Vad Lilla Szeretethíd koordinátor

10.40-11.00 Előadások plenáris megbeszélése

11.00-11.20 Szünet

11.20-11.50 Diakónia Erdélyben – Makkai Péter: a Sepsiszentgyörgyi Diakónia bemutatása

11.50 – 12.15 A fogyatékkal élők gyülekezeti gondozása - Győri Zsófia, az Immánuel Otthon igazgatója

12.15 – 12.40 Victorné Erdős Eszter: A munkatársakkal mit, hogyan? Az erő, a szeretet és a józanság egyensúlya a személyzeti munkában.

12.40-13.00 Előadások plenáris megbeszélése

13.00 Ebéd

14.00 -17.00 Diakóniai műhelyek és a Társadalmi Missziók szekcióülései

18.00 Vacsora

19.00 Zsinati Missziói Bizottság ülése

20.00 Esti alternatív programok: beszélgetések, közösségi játékok, táncház, esti fürdőzés


Május 25. szerda

8.00 Reggeli

9.00 Napkezdő istentisztelet – Makkai Péter lelkipásztor, Sepsiszentgyörgyi Diakónia

9.30 I. Előadás: Szászfalvi László, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium egyházügyi, civilügyi és nemzetiségi államtitkára – Az egyházakat érintő kormányzati stratégiákról és együttműködésről

10.30 II. Előadás: Dr. Kodácsy Tamás: a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat bemutatása
10.50 III. Előadás: Barnóczki Anita lelipásztor, a Tiszáninenni Református Egyházkerület cigánymissziójának bemutatása

11.10 Műhelyek plenáris beszámolói

12.00 Záró Istentisztelet úrvacsorai közösséggel – Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke


13:00 Ebéd, hazautazás