Elhunyt Koncsol László volt felvidéki főgondnok

Nyolcvanhat éves korában elhunyt Koncsol László József Attila-díjas szlovákiai magyar irodalomkritikus, helytörténész, költő, műfordító, szerkesztő, pedagógus, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház volt főgondnoka.

Koncsol László 1936-ban a felvidéki Deregnyőn született lelkészcsaládban. Középiskolai tanulmányait Sárospatakon és Komáromban végezte. 1954–1959 között a pozsonyi Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Karának magyar–szlovák szakos hallgatója volt. Pályája elején a rimaszombati gimnáziumban, majd a gömörújfalusi alapiskolában tanított, 1963–1966 között a Szlovákiai Szépirodalmi Kiadó, 1966–1974 között a pozsonyi Irodalmi Szemle szerkesztője volt. 1999-től a Pro Patria Honismereti Szövetség, 2001-től 2003-ig a Szlovákiai Magyar Írók Társasága elnöke. 2002–2005 között a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház főgondnokaként szolgált.

Koncsol László - fotó: Barcza János

Koncsol László (1936–2023)

Fotó: Barcza János

„Ha jobban belegondolok, mindig szolgáltam: hol tanárként, hol irodalmárként vagy helytörténészként, de még templomi orgonistaként is. Szolgáltam, de mindig a közösségemet, sohasem a Mammont” – vallotta egy vele készült interjúban.

1954 óta publikált. Több mint húsz saját könyve és számos műfordítása jelent meg, emellett a Kalligram Könyvkiadó Csallóközi Kiskönyvtár sorozatának elindítója és felelős szerkesztője is volt.

„Koncsol László műfaja a humanizmus. Ő nem a kritika, nem a recenzió, nem az esszé, hanem a humanizmus műfaját műveli. S nem csak a szó klasszikus értelmében, hanem a szó eredeti jelentésében is. Nemcsak megbízható, lefegyverzően tágas és mély klasszikus műveltsége teszi humanistává, hanem lényéből sugárzó, magatartásából, életviteléből áradó embersége is” – jellemezte a kor- és pályatárs, Tőzsér Árpád.

Koncsol László - fotó: Barcza János

Díszdoktori elismerés a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen 2013-ban

Fotó: Barcza János

„Koncsol László tisztánlátása, nemes bölcsessége és alázata olyan példaként áll előttünk, mely tiszteletre és követésre méltó” – fogalmazott az egyetem akkori rektora, Fekete Károly, amikor 2013-ban a Debreceni Református Hittudományi Egyetem tiszteletbeli doktorainak sorába fogadta.

Munkáját többek között a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje (2001) és a Szlovák Köztársaság Ezüstplakettje (2002) kitüntetéssel is elismerték. 2008-ban „kiemelkedő irodalmi tevékenységéért” József Attila-díjat, 2014-ben pedig „sokoldalú közösségi szolgálatáért” Magyar Örökség díjat vehetett át.

Koncsol László - fotó: Barcza János

Debrecen főterén 2009. május 22-én

Fotó: Barcza János

Sokaknak emlékezetes köszöntőbeszéde, amelyet a Magyar Református Egyház Alkotmányozó Zsinata üzenetének kihirdetését követően Debrecen főterén mondott el 2009. május 22-én.

Temetése február 24-én, pénteken 12.30-tól lesz a révkomáromi temető ravatalazójából. Koncsol Lászlót a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház saját halottjának tekinti.