Önkéntesség a diakóniában

A Trans-Silvanus Intézet szervezésében az Önkéntesség Európai Évéhez kapcsolódó konferenciát március 12-én, szombaton tartják Nagyváradon.

A konferencia programja:

09:30-09:40 A konferencia megnyitása, köszöntések: Dr. Horváth Levente, a Református Mentő Misszió és Bonus Pastor Alapítvány elnöke   
09:40-10:00 Nyitóáhítat: Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke
10:00-11:30  1. Előadás: Dr. Mihai Androne, PhD egyetemi lektor a galaci Dunarea de Jos Didaktikai Egyetemen: Az önkéntes diakóniai lelkület biblikus-kálvini premisszái  
11:30-12:00 Kávészünet
12:00-13:00  2. Előadás: Mr. Lachie MacLeod  a Something for Romania Szeretetszolgálat vezetője: Az önkéntesek motivációja a diakóniában.     
13:00-14:30   Ebédszünet
14:30-15:10  3. Előadás: Ferenczi Zoltán, hetényegyházai  lelkipásztor (Magyarország): Paradoxonok alkalmazása a gyülekezetépítésben – avagy hogyan kezelhetők a közösségi szolgálat kockázatai
15:10-15:30  Beszélgetés a téma kapcsán: Ferenczi Zoltán vezetésével
15:30-15:45 Kávészünet
15:45-16:05  4. Előadás: Oravetz Anett gyülekezeti munkatárs, magyarországi teológus hallgató: Lelkipásztormodell és munkatársi szolgálat – egy működő modell bemutatása
16:05-16:25  5. Előadás: Liptai Mihály gyülekezeti munkatárs (Magyarország): Ahonnan az önkéntesek érkeznek – szemléletek és kritikák a 21. századból érkezőktől
16:25-16:45 Beszélgetés a téma kapcsán
16:45-17:00 Kávészünet
17:00-18:30 Egy kis gyülekezet, amely élni akar – gyülekezetépítési kiállítás és tematikus beszélgetés: Ferenczi Zoltán és munkatársai  
18:30 Összegezés, a konferencia bezárása