Részvétnyilvánítás

A Magyarországi Református Egyház Elnökségi Tanácsának üzenete és részvétnyilvánítása a Horvátországban élő magyar református testvérek részére.

Mindazoknak, elsősorban a Családnak és a Gyülekezetnek, akiket megrázott Kopácsi Kettős János szolgatársunk halála, részvétünket fejezzük ki. Minket is megrendített és szomorúsággal tölt el a veszteség. A halál nagy úr. Zárójelbe tud tenni mulandó emberi ellentéteket, szakadásokat, szembenállásokat.

A halálnál csak egyetlen hatalmasabb úr van, a feltámadott Jézus Krisztus, a mi Urunk. Kérjük Őt együtt, minden Kárpát-medencében élő magyar református, hogy gyógyítsa be a szolgatársunk halála okozta sebet, s adjon alázatot mindannyiunknak a kiengesztelődéshez! A múlt és a jelen ellentéteit, bántásait, jogtalanságait nem lehet egyetlen tollvonással semmissé tenni. De lehet közösen keresni a jövőben nagyobb alázattal elsősorban Isten akaratát, a megbékélés, az egység útját. Ebben mi magunk is felajánljuk imádságainkat és közvetítő munkánkat.

Áldást, békességet kívánunk minden magyar reformátusnak, akinek fontos részegyházaink egysége,

Budapest, 2022. december 22.

Molnár János sk.
főgondnok
a Zsinat presbiteri elnöke

Dr. Nemes Pál sk.
főgondnok
a Zsinat presbiteri alelnöke

Veres Sándor sk.
főgondnok

Dr. Molnár Pál sk.
főgondnok

Balog Zoltán sk.
püspök
a Zsinat lelkészi elnöke

Pásztor Dániel sk.
püspök
a Zsinat lelkészi alelnöke

Steinbach József sk.
püspök

Dr. Fekete Károly sk.
püspök