Rimaszombatban tanácskozott a Generális Konvent Operatív Testülete

A hétfői megbeszélésen - amely a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinati Irodájának is helyt adó felvidéki városban zajlott - egyebek mellett a református egység létrejöttének május 22-i évfordulójához kapcsolódó eseményekről, a református világtalálkozó programjairól és a Generális Konvent júniusra tervezett plenáris ülésének előkészítéséről folyt egyeztetés.

A Generális Konvent Elnöksége 2009 végén kezdeményezte az egyházkerületek helyi döntés-előkészítésben közreműködőinek és a Generális Konventhez kapcsolódó ügyek felelőseinek rendszeres találkozását a Magyar Református Egyház részegyházai közti együttműködés megerősítése érdekében. Az így létrejött Operatív Testületet feladatai közé tartozik az elnökségi ülések között felmerülő közös egyeztetésre váró feladatok és szakmai kérdések megvitatása, az elnökségi ülések tartalmi előkészítése és a döntés-előkészítés segítése, valamint egyeztetés a meghozott döntések végrehajtásáról.

Református.hu