Segítség reményre hangolva

Leggyakrabban a veszteség és a magány okozta nehézségek miatt keresik a felvidéki Telefonos Lelkigondozói Szolgálatot. Szathmáry Zsuzsanna koordinátor, református lelkipásztor hiánypótlónak nevezte a missziót, hiszen a magyar nyelvű és átfogó lélekápolás sokak számára teszi könnyebbé problémáik feltárását. Az idén hároméves szolgálatról és a tervekről beszélgettünk.

Milyen kezdeményezésre jött létre a Telefonos Lelkigondozói Szolgálat?
A Reményre hangolva elnevezésű lelkigondozói segítségnyújtást a koronavírus-járvány idején hoztuk létre, amikor a bezártság és elszigeteltség, a betegségtől való félelem és a veszteségek mind nehéz próbatétel elé állítottak mindenkit. A szolgálatot régóta szerettem volna megvalósítani, mert hasonló kezdeményezés a Felvidéken, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházban nem volt korábban. Lelkipásztorként és mentálhigiénés szakemberként fontosnak tartom, hogy azok felé is nyissunk, akik nem az egyházhoz tartoznak. Tudatnunk kell, hogy mindenki kereshet minket, akinek szüksége van lelki támogatásra, kíséretre problémái elviseléséhez és kezeléséhez.

Szathmáry Zsuzsanna - református lelkipásztor, mentálhigiénés segítő szakember

Szathmáry Zsuzsanna református lelkipásztor, mentálhigiénés szakember

Fotó: Telefonos Lelkigondozói Szolgálat

Kikből áll a segítői csapat és milyen problémákkal keresik önöket?
A kollégáim több évtizedes tapasztalattal rendelkező lelkészek, mentálhigiénés szakemberek, illetve egy pedagógus. A hét minden napján, az esti órákban más teljesít szolgálatot. A leggyakoribb témák, amelyekkel megkeresnek minket: a veszteség, a gyász és a magány. Emellett párkapcsolati, függőségi problémákkal is fordulnak hozzánk. Hitbéli kérdésekkel is gyakran hívnak minket, mindig azt helyezzük előtérbe, amit a telefonáló kérdésként, problémaként behoz. De előfordult, hogy valaki nem saját magának, hanem hozzátartozójának kért segítséget. Olyan hívóink is vannak, akik rendszeresen keresik a segítő kollégákat, illetve olykor külföldről is tárcsázzák a szolgálat telefonszámát.

A lelkipásztori szolgálatnak mennyire elfogadott része ma a mentálhigiénés lelkigondozás?
Számomra egyfajta hiánypótlás a mentálhigiénés megközelítés. Azért mentem képzésre, mert úgy gondoltam, hogy bővítenem kell a lelkigondozói eszköztáramat, illetve az önismeretben is sokat adott. Tapasztalatom szerint a lelkész és a mentálhigiénés szakember ötvözete a segítségnyújtás különleges és hatékony kombinációja lehet. Ráadásul új szemléletmódot, nyitottságot ad az emberekhez való odaforduláskor. A lelkigondozás rendkívül összetett feladat, ezért is tartom hangsúlyosnak szélesíteni az eszköztárat, amelynek segítségével segítő beszélgetéseket folytathatunk a hozzánk fordulókkal, akik a belső erőforrásaikat mozgósítva vesznek részt a párbeszédben. Úgy szoktam fogalmazni, hogy a kollégáimmal nem segítjük, hanem kísérjük a minket megkeresőket. Sajnos gyakran érezhető még a visszafogottság a problémák mentálhigiénés megközelítése esetében. Sokan még mindig a gyógyszeres kezeléshez fordulnak, és nem merik megosztani a problémáikat, de már látható az igény a mélyebb, lelki tartalmú beszélgetésekre. A fiatalabbak nyitottabbak, viszont az idősebb korosztály még mindig nagyon nehezen nyílik meg. Tisztában voltunk azzal, hogy úttörő szerepre vállalkozunk. Szeretnénk összekötő kapoccsá válni, nagyobb bizalmat elnyerni azok körében, akiknek szükségük van segítségre. A felvidéki Telefonos Lelkigondozói Szolgálat egyedülálló, mert támaszt nyújt az itteni magyar ajkú lakosság számára. Fontos, hogy az anyanyelvükön önthetik ki a szívüket vagy tárhatják fel nehézségeiket.

Felvidéki Telefonos lelkigondozói Szolgálat

Az elmúlt három év tapasztalatai alapján milyen terveik vannak a lelkigondozói szolgálatnál?
Elsődleges tervünk a személyes találkozásoknak is teret adni. Bár nem csak telefonon vagyunk elérhetőek, hiszen a járvány az online kapcsolódás fontosságára is felhívta a figyelmet, amely ma is nagyon hatékonyan működik. Azonban a személyes találkozások újra fontossá váltak, főleg, ha igazán bensőséges beszélgetésben szeretné valaki megnyitni a szívét. A telefonos lelkigondozói misszióban legtöbben szolgáló lelkészek is vagyunk. A segítő foglalkozásoknak alkalmas helyszínei lehetnének a parókiák. Szlovákiában a magyar nyelvű lelkigondozói szakellátás még hiányos, ezért fontos célkitűzésünk egy szaknévsor összeállítása is, amelybe a felvidéki, magyar ajkú pszichológusok, pszichiáterek kerülnének be, hogy megtalálják őket a nehézségekkel küzdő honfitársaink. Illetve mi is a megfelelő szakemberhez tudjuk irányítani azokat, akik esetében úgy érezzük, a feltárt problémái túlmutatnak a mi kompetenciánkon. Célunk szélesebb körűvé tenni a lelki segítségnyújtási lehetőségeket és elérhetőségeket.

Szathmáry Zsuzsanna református lelkész Tőketerebesen született, Pozsonyban érettségizett és a Comenius Egyetem Hittudományi Karán szerzett lelkészi oklevelet. Egyetemi tanulmányai alatt három szemesztert töltött Budapesten, a Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Hittudományi Karán. Mentálhigiénés segítő szakember oklevelét Budapesten szerezte, 2015 óta a KRE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara mentálhigiénés szakirányú továbbképzési szakja lévai kihelyezett képzésének koordinátora és oktatója. Lelkész férjével huszonnegyedik éve szolgálnak, jelenleg a Barsi Egyházmegye három-három gyülekezetében. Két fiuk van.