Tisztújítás a Kárpátaljai Református Egyházban

Lezárult a jelölési folyamat az egyházkerületi és az egyházmegyei tisztségekre december 5-én. Ezt követően az egyházközségek szavaznak. A választójogi törvénynek megfelelően négyévente tartanak tisztújító választást a Kárpátaljai Református Egyházban.

A választási bizottság tájékoztatása szerint a 2022-es választásokon a következő személyek kaptak jelölést az egyházkerületi tisztségekre.

Püspök: Zán Fábián Sándor és Kacsó Géza.

Zán Fábián Sándort 2007 januárjában szentelték fel a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspökévé. A tisztséget jelenleg betöltő egyházi vezető a Pulzus FM-nek adott interjúban elmondta: az egyházkerület a hálaadás évének hirdette meg a 2022-es esztendőt. A háborús időben különösen hangsúlyosnak nevezte felismerni azokat az értékeket, amelyekért hálásak lehetünk. Kiemelte: mind a száznyolc kárpátaljai református gyülekezetben van szolgálattevő, akik hirdetik az evangéliumot. Csodának nevezte, hogy az elmúlt időszakban lelkészbeiktatások is voltak Kárpátalján. A püspök háláját fejezte ki a református egyház kapcsolataiért, a társegyházak segítségéért a háború okozta nehézségek idején is. Hálás a munkatársaiért, az egyházkerület intézményeiért és a magyar közösségért, amelyek stabilitást mutatnak, megbízható partnerként tevékenykednek és nem okoznak csalódást.

Kacsó Géza bátyúi református lelkipásztor, a Nagydobronyi Református Líceum lelkész-igazgatója vallja: „ezeket kellene cselekedni és amazokat sem elhanyagolni!” (Lk 11,42) Nős, négy lánygyermeke van, felesége, Kacsó Dóra balazséri születésű hitoktató. – Isten minket céllal teremtett ide, a mi szülőföldünkre, Kárpátaljára. Mindenkinek küldetése van itt. Úgy gondolom, hogy ezt a hazafiságot kellene megélnünk, és az Isten Igéjére támaszkodva megvárni, ameddig javul a helyzet. Azok számára pedig, akik elmentek, azt szeretném üzenni, hogy nem szégyen, hogyha majd egyszer visszajönnek. Ne szégyelljenek – ha majd egyszer véget ér a háború, ha majd újra megnyílnak a határok, és újra fel lehet építeni a romokat – hazajönni, hogy ami egy volt, az majd újra egy lehessen megint – mondta el a háború és a jelenlegi kárpátaljai helyzet kapcsán a püspökjelölt.

További jelöltek:

- egyházkerületi főgondnok: Danku Gábor és Gyurkó Miklós,
- egyházkerületi lelkészi főjegyző: Héder János és Szilágyi Károly,
- egyházkerületi világi főjegyző: Molnár Sándor és Nagy Béla.

A választási szabályok értelmében valamennyi választott egyházmegyei, egyházkerületi, zsinati testület és tisztségviselő megbízatása négyéves választási ciklusra szól. Püspökké és egyházkerületi főgondnokká, illetve esperessé és egyházmegyei főgondnokká ugyanazt a személyt további két alkalommal lehet újraválasztani, azonban három ciklus után is újrajelölhetők és -választhatók egy következő ciklusra, ha a jelölés során legalább egy egyházmegyében legalább kétharmados többséget kapnak – fogalmaz a Kárpátaljai Református Egyház választójogi törvénye. Az új tisztségviselők és testületek megbízatása január 1-jével kezdődik.