Tisztújítás a Szerbiai Református Keresztyén Egyházban

Többéves kihagyás után, március 3-án Maradékon tartották meg a Szerbiai Református Keresztyén Egyház zsinatát, ahol döntés született az országos egyházi választások kiírásáról.

A Marton Károly lelkipásztor vezette választási bizottság a zsinat határozata értelmében március 25-ig várja a jelöléseket a különböző tisztségekre. Ezeket március 31-i első ülésükön összesítik, majd a tisztségviselőket az egyházközségek presbitériumai választják meg titkos szavazással április 24-ig. A szavazatszámlálásra április 28-án kerül sor, a választással kapcsolatos fellebbezésekre május 15-ig lesz lehetőség, amelyekről a zsinati tanács május 22-én tartandó ülése dönt.

Maradék templom

Az ülésnek helyet adó református templom Maradékon

Fotó: archívum

A zsinat a jelenlegi tisztségviselők megbízatásának meghosszabbításáról is döntött – az ő mandátumuk ugyanis december 31-én lejárt –, így a választás lefolytatásáig ügyvezetőként látják el feladatukat.

Az új zsinat május 31-én ül össze Bácsfeketehegyen, a Központi Otthonban, ahol megkezdik munkájukat az újonnan megválasztott tisztségviselők.

A március 3-i tanácskozáson a Kárpát-medencei magyar református testvéregyházak képviseletében részt vett Rákos Loránt, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház egyetemes lelkészi főjegyzője is.