Vezessétek Jézushoz a gyermekeket

Nem csupán mesélni kell nekik a Megváltóról, de példamutató élettel Jézushoz kell vezetni a ránk bízott kicsinyeket – mondta Zán Fábián Sándor kárpátaljai püspök a Kárpátaljai Református Egyház (KRE) ünnepélyes tanévnyitóján Nagyberegen.

Zán Fábián Sándor kárpátaljai püspök a A Kárpátaljai Református Egyház (KRE) ünnepélyes tanévnyitójára Nagyberegen 2021 fotó - Fábián Zoltán

Mutassunk jó példát a gyerekeknek, ne a világra bízzuk nevelésüket, ne a mindenhonnan rájuk zúduló információáradat határozza meg világlátásukat, hanem vezessük őket Jézushoz -- mondta Zán Fábián Sándor püspök

Fotó: Fábián Zoltán

Nagyberegen került sor a Kárpátaljai Református Egyház (KRE) ünnepélyes tanévnyitójára, amelyen részt vettek diákok és tanárok a KRE intézményeiből és a Tanügyi Bizottság felügyelete alatt működő hitoktatók, lelkipásztorok is. Az igét Zán Fábián Sándor kárpátaljai püspök hirdette: „Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa” – szólt a jézusi felhívás a tanítványokhoz, s szól ma szülőkhöz, nagyszülőkhöz, gyülekezetekhez egyaránt. Nem csupán mesélni kell nekik a Megváltóról, de példamutató élettel Jézushoz kell vezetni a ránk bízott kicsinyeket. És ehhez nem szabad elvesztegetni az időt: most kell lépni, most kell cselekedni, amikor fogékonyak jóra, rosszra egyaránt. Mutassunk nekik jó példát, ne a világra bízzuk nevelésüket, ne a mindenhonnan rájuk zúduló információáradat határozza meg világlátásukat, hanem vezessük őket Jézushoz, mert ilyeneké az Isten országa. Egyébként arra is van példa, hogy az ő tiszta lelkük, hitük viszi közelebb Istenhez a felnőtteket is. Csak ne akadályozzuk őket ebben.  Gyermeki bizakodásra Istenre való hagyatkozásra van szükség – fogalmazott a püspök.

Tóth László a KRE Tanügyi Bizottságának elnöke a Kárpátaljai Református Egyház (KRE) ünnepélyes tanévnyitóján Nagyberegen 2021 fotó - Fábián Zoltán

Tóth László arra biztatta a tanárokat, hogy az osztálynaplóval együtt a Bibliát is vigyék be a tantermekbe

Fotó: Fábián Zoltán

Tóth László, a Nagyberegi Református Líceum lelkészigazgatója, a KRE Tanügyi Bizottságának elnöke felelevenítette a 28 évvel ezelőtti eseményeket, amikor elindult az első egyházi líceum Nagyberegen. Először történt, hogy egy tanévnyitón igét lehetett olvasni és Istent dicsőitették. Akkor 21 diákkal indultak, mára több mint 1100-an tanulnak egyházi intézményeikben: tizenhat óvodában 539 gyerek, a négy líceumban 568 diák. A lelkész arra biztatta a tanárokat, hogy az ismeretátadás mellett a gyermekek lelkének gazdagításával is foglalkozzanak, az osztálynaplóval együtt a Bibliát is vigyék be a tantermekbe, mert az ismeret önmagában nem ad többet, mint bármelyik oktatási intézmény. A református líceumok és nevelési, oktatási egységek a fizikai ismereten túl, a „lelki ismeretet” tartják a legfontosabb értéknek, az Isten megismerését, a vele való kapcsolatot. A tanügyi bizottság elnöke köszönetet mondott a magyar kormány támogatásáért is. 

Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja Békésyné dr. Lukács Angéla a Kárpátaljai Református Egyház (KRE) ünnepélyes tanévnyitóján Nagyberegen 2021 fotó - Fábián Zoltán

Békésiné Lukács Angéla: a kitartó munka és az anyaországi segítség kell, hogy találkozzon egymással

Fotó: Fábián Zoltán

Köszöntötte az egybegyűlteket Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja Békésiné Lukács Angéla is, aki megerősítette: a magyar kormány elkötelezett a határon túli kisebbségek támogatásában. Elmondta, hogy a kitartó munka és az anyaországi segítség kell, hogy találkozzon egymással. A konzul biztatta a diákokat tudásuk gyarapítására, hogy megérthessék Istentől elrendelt küldetésüket.

A Kárpátaljai Református Egyház (KRE) ünnepélyes tanévnyitója Nagyberegen 2021 fotó - Fábián Zoltán

A líceumok diákjai versekkel és énekekkel készültek az alkalomra

Fotó: Fábián Zoltán

A líceumok verses, énekes szolgálata után Páll László beregrákosi és kajdanói lelkipásztor imádságban könyörgött az idei tanév áldásaiért és kérte Isten jelenlétét és segítségét, majd Zán Fábián Sándor kért áldást a jelenlévőkre, az új tanévre.