„A gyermek pedig növekedett és erősödött…” – Gyermekvédelmi konferencia Berekfürdőn

Több mint száz fő részvételével tartotta meg a Református Szeretetszolgálat szeptember 22-én a Kárpát-medencei Református Gyermekvédelmi Konferenciát. A tanácskozásnak a berekfürdői Megbékélés Háza adott otthont.

Gyermekvédelmi konferencia, Berekfürdő, 2022 szeptember - Fotó: Szirák Sára

Fotó: Szirák Sára

„A gyermek pedig növekedett és erősödött, megtelt bölcsességgel, és Isten kegyelme volt rajta” – idézte Lukács evangéliumát a találkozó kezdetén tartott áhítaton Balog Zoltán püspök, a Zsinat lelkészi elnöke, aki a konferencia vezérigéje alapján úgy fogalmazott: – Ha úgy nézünk a gyermekekre, ahogyan Jézusra tekintünk, akkor ennek a felelősségével kell a gyermekeket szemlélnünk. (…) A ránk bízott gyermekekben megláthatjuk Jézus arcát. Balog Zoltán az önfeledt munkára is kitért, „amikor nem azt méricskéli az ember, hogy mennyit tesz bele, hanem önfelejtő módon végzi a szolgálatot”. Szerinte ez az önfelejtés a hitből fakadó magatartás.

Balog Zoltán - Gyermekvédelmi konferencia, Berekfürdő, 2022 szeptember - Fotó: Szirák Sára

Balog Zoltán püspök

Fotó: Szirák Sára

– Nagy felelősség, hogyan végezzük a mindennapi szolgálatunkat a gyermekek körében – ezt már Birinyi Márk, a Református Szeretetszolgálat diakóniafejlesztési főigazgató-helyettese mondta, kiemelve, hogy „a gyermek Isten áldása, a család, a társadalom reménye, ez az, ami a központban kell, hogy legyen”.

A konferencia első előadását Fűrész Tünde, a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért elnöke tartotta A családpolitika aktuális kérdései címmel.

Előadásában kiemelte a családot mint védő és védendő értéket. „A szerető, harmonikus család komoly egészségvédő tényező. A támogató család a pozitív életminőség alapja” – idézte Kopp Mária szavait.

A gyermekegészségügy aktuális kérdéseiről és a Bethesda Gyermekkórház sokrétű szolgálatáról és missziójáról Mikos Borbála, a kórház orvosigazgatója beszélt. – Minden kisgyermek egy csoda, az ellátásuk felemelő érzés, és jutalom, hogy ez a munkát végezhetjük – mondta.

Gyermekvédelmi konferencia, Berekfürdő, 2022 szeptember - Fotó: Szirák Sára

Fotó: Szirák Sára

Szontágh Pál Iván, a Református Pedagógiai Intézet igazgatója a magyarországi református óvodák és általános iskolák jelenlegi helyzetét mutatta be, külön kitérve arra, hogy a közösség, a család, az intézmény és a gyülekezet összefogásával lehet eredményt és fejlődést elérni.

Bemutatkozott a Kelet- és Nyugat-magyarországi Református Gyermekvédelmi Központ is, előbb Miklósi Erzsébet, majd Bujdosó Balázs intézményvezető beszélt a gyermekvédelmi ellátásról, a mindennapi munka során őket érő kihívásokról és az ezekre adandó megfelelő válaszokról.

A kárpátaljai gyermekvédelmi rendszert Katona Viktória, a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány társadalmi missziók ágazatvezetője mutatta be, aki tizenhárom éven át volt a nagydobronyi Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthon lelkészigazgatója. Majd Ady István, a magyarfülpösi Szivárvány Ház lelkipásztora osztotta meg tapasztalatait az erdélyi szórványmagyarságban végzett szolgálatáról.

Eperjesi Tamás megbízott felzárkózási osztályvezető a református hátránykompenzációs szolgálatokról beszélt, Bori Judit, a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény igazgatója pedig bemutatta a korai fejlesztés lehetőségeit és módjait a református egyházban.

Gyermekvédelmi konferencia, Berekfürdő, 2022 szeptember - Fotó: Szirák Sára

Fotó: Szirák Sára

A konferencia a koronavírus-járvány miatt két alkalommal is elmaradt, így három év után újra személyesen együtt lehettek a szolgálatban részt vevő intézményvezetők és munkatársak. A mindennapok kihívásainak megbeszélése közben kiviláglott, hogy a sokrétű szolgálatban az alap közös: a feltétel nélküli, hit által vezérelt elhivatottság.

A református egyház naponta több mint négyezer állami gondoskodásban élő gyermekért felel, és több mint ezerkétszáz nevelőszülővel dolgozik együtt. A Magyar Református Gyermekvédelmi Szolgálat 2008 óta nyújt otthont a gyermekeknek, utógondozói ellátást biztosít a fiatal felnőtteknek, és területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást működtet. A szervezet 2018-ban vált ketté Kelet- és Nyugat-Magyarországi Református Gyermekvédelmi Központra. A Református Szeretetszolgálat ma már a nevelőszülőknél élő állami gondozott gyermekek negyedét segíti.