Dizseri Tamás szeretetszolgálati díj

A díj célja, hogy minden év januárjában, Dr. Dizseri Tamás halála évfordulójának havában, elismerésben részesítsen egy olyan személyiséget, aki a Bethesda Kórház volt főigazgatójának lelkületével, példamutatóan szolgálja a beteg, elesett emberek ügyét, egyszerre gyógyítva szeretettel azok testét és lelkét.

A díjra felterjeszthet bármely gyülekezet, egyházmegye, egyházkerület vagy ezek diakóniai, egészségügyi intézménye. A felterjesztési határidő december 10.

A Németajkú Egyházközség Protestáns Fóruma és a Bethesda Gyermekkórház kezdeményezésére, a Magyarországi Református Egyház Zsinata, közösen a Dunamelléki Református Egyházkerülettel, 2004. november 10-én, a Zs-37/2004-es döntésével úgy határozott, hogy a Bethesda Gyermekkórház 2003. januárjában elhunyt főigazgatója emlékére: Dizseri Tamás Szeretetszolgálati díjat hoz létre.

A díj odaítélésének szempontjai:

1. Dizseri Tamás Díjra felterjeszthető az a személy, aki a szeretetszolgálat bármelyik ágában önfeláldozó, több éves munkájával, vagy életművével kiemelkedő szolgálatot végez, vagy végzett.

2. Vagy aki példamutató emberi, hitbeli magatartásával a „diakóniai – szemlélet", a másokon való közvetlen segítés igényének felkeltésével környezetében támogató szolgálatot hozott létre, vagy valósít meg.

3. Vagy aki a szükséget szenvedők bármely csoportjában (betegek, idősek, fogyatékosok, szenvedélybetegek, hajléktalanok, szegények, stb.) végzett hűséges, önfeláldozó munkájával kimagaslik.

4.  A díj megosztva több személynek is odaítélhető.

Az elismeréssel nettó: 700.000 Ft pénzdíj jár együtt.

A díjra felterjeszthet: bármely gyülekezet, egyházmegye, egyházkerület vagy ezek diakóniai, egészségügyi intézménye

Felterjesztési határidő: 2012. december 10, hétfő

A felterjesztéseket és annak indoklását a Bethesda Kórház Alapítvány kuratóriumához kell eljuttatni, legkésőbb 2012. december 10, hétfőig (Postára adás időpontja).
Az alapítvány postacíme: 1442 Budapest 70, Postafiók: 112. (Bencze János)
Elektronikus elérhetőség: alapitvany@bethesda.hu, telefon: (1) 468-2401