Elkezdődött a felterjesztési időszak a diakóniai díjakra

A Magyarországi Református Egyház fontosnak tartja a református diakóniában kiemelkedő szolgálatot végző testvérek munkájának megbecsülését és elismerését. Az intézményes diakóniai szolgálatot elismerő Juhász Zsófia-díjra és a gyülekezetekben végzett szolgálatot jutalmazó Kiss Ferenc-díjra március 2-ig lehet benyújtani a felterjesztéseket.

Kiss Ferenc-díjra az terjeszthető fel, akinek gyülekezeti szolgálata, életvitele, életszemlélete példaértékű lehet mások számára, és aki több évtizede dolgozik fáradhatatlanul és hűséggel a református diakóniában az elesettek megsegítéséért.

Juhász Zsófia-díjra az terjeszthető fel, aki a református diakóniai intézmény(ek)ben vállalt hűséges szolgálatával mind szakmailag, mind emberileg, mind a református lelkiség szempontjából kiválóan és eredményesen segítette rászoruló embertársait, akinek szolgálata, életvitele, életszemlélete példaértékű lehet mások számára, és aki legalább tizenöt éves aktív szolgálati/munkaviszonnyal rendelkezik a református diakónia területén.

Az elismerésekben évente egy személy részesülhet, a kitüntetés pénzjutalommal jár.

diakoniai díjak, plakát 2024

A felterjesztések benyújtási határideje: 2024. március 2.

A felterjesztéseket postai és elektronikus úton is el kell juttatni az alábbi címekre: Református Szeretetszolgálat, cím: 1146 Budapest, Hungária krt. 200. E-mail-cím: diakonia@diakonia.hu

A felterjesztésekkel kapcsolatosan további információért a Református Szeretetszolgálat munkatársa, Kovács József lelkipásztor kereshető a 06-30-605-0274-es telefonszámon.

További részletek a Református Szeretetszolgálat honlapján találhatók.

Felterjesztési adatlap a mellékletben: