Híd a társadalom és Isten között

Huszadik születésnapját ünnepelte a miskolci Nyilas Misi Ház a hétvégén. Szombaton Esztenás-táncház, vasárnap pedig családi nap és egy hálaadó istentisztelet tette teljessé a programot. Az ünnepi esemény a 29. Veczán Pál Egyházzenei Kórustalálkozó záróalkalma is volt egyben.

nyilas_misi_ház_fotó_csomós_balázs_2

Fotó: Csomós Balázs

A vasárnapi istentiszteleten Balog Zoltán, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke hirdetett Igét. Ünnepi igehirdetésének alapjául az Apostolok cselekedetei 16. fejezetének 6–10. versét olvasta fel. – Ez a kijelölt napi Ige bár első hallásra elég távol áll tőlünk, mégis megelégít, mert a napi Ige olyan táplálék számunkra, mint amit az Ószövetség népének a pusztai vándorlás alatt adott Isten. Naponta elegendő táplálék – hangsúlyozta a püspök.

Emberi szándék és Isten terve

– Pál apostol útitervéről olvasunk és arról, hogyan írta át az emberi tervet az Istené. Ma éppen azokon a helyeken, amelyekről itt, az Igében olvasunk, minden pusztulni látszik. A XXI. század emberi civilizációjának pusztításával szembesülünk. A tervekről beszélve azonban ki kell mondanunk, hogy minden emberi számítás ellenére mi az Isten tervében mégis benne vagyunk, csak meg kell keresnünk, hogy hol. Kérdezzük meg, milyen tervet készít Isten Miskolc, Felső-Magyarország részére? Milyen tervet az evangélium hirdetésére, mert a keresztyén élet értelme, hogy szembesüljünk és szembesítsünk. Szembesüljünk az evangéliummal, és szembesítsük vele azokat, akik ránk vannak bízva. A várost, a vidéket – hangsúlyozta a Zsinat lelkészi elnöke.

Hová tartozunk?

– Mert nemcsak hely, ahol élünk, hanem lelki otthont is építünk – mondta Balog Zoltán. – A keresztyén identitás pedig mindig lokalitást is jelent. Hol vagy? – kérdezi Isten az embert az Éden kertjében. – Tudod, hova tartozol? Tudod, hogy nálam vagy otthon? Valahová tartozni kell, gyökerek nélkül nem lehet létezni. Lokalitás és identitás összetartozik. Tudjuk, milyen gazdag ennek a városnak, ennek a vidéknek a múltja, amire jövőt lehet építeni – emelte ki Balog Zoltán.

Hitből fakadó építkezések

– Egy hitből fakadó döntést hozott 29 évvel ezelőtt Veczán Pál, és elindult, hogy a zene által hidat építsen. Aztán húsz évvel ezelőtt megnyílik a Nyilas Misi Ház, mert a keresztyén kultúra arra hivatott, hogy közös nyelvünk gazdagságával egyesítsen bennünket és a jövőt munkáljuk. A zene, a kultúra, a közélet a keresztyén ember felelőssége. Pál a krisztusi értékek szerinti közéleti felelősséget vállalja, amikor királyok, vezetők előtt vallást tesz hitéről, de nem sodródik el semmilyen irányba. A krisztusi szeretet mércéjével látja az együttműködés lehetőségét. Munkálkodjatok a város jólétén mindenkor! Ez a prófétai ige ma is érvényes, mert ha Krisztus szeretetével fordulunk egymás felé, azzal építünk. Látjuk, hogy Pál nem a saját elképzelései szerint végezte a missziót. Háromszor állítja meg őt a Lélek. És akkor hitbeli döntést hozott, és figyelt arra, amire a Lélek indítja. Gyere át Makedóniába, gyere Európába! Így lehet az, hogy egyszer csak belefér az Isten szeretetébe az is, akiről mi nem gondoljuk. Így történhetett az is, hogy előbb csak a Nyilas Misi Ház udvara nyílt meg, majd onnan tovább lehetett lépni és rátalálni egy lelki otthonra a templomban – mondta a püspök.

Közös úton, közös szolgálatban

nyilas_misi_ház_fotó_csomós_balázs_5

– Kikkel lehet együtt szolgálni ebben a misszióban? Miben lehet közös a szolgálat? – tette fel a kérdést az egyházi elöljáró. – Ha nem fogunk össze, ha nem kapaszkodunk össze, akkor nem sok reményünk marad a jövőnk felől. Hetente 150 ezer református gyerekkel, más felekezettel együtt félmillió gyerekkel találkozunk az iskolákban. Ők nem velünk, hanem az evangéliummal, Jézus Krisztussal találkozhatnak. Mi lesz a jövő generációjával, kérdezzük gyakran? De igazából az a kérdés, hogy mi lesz velünk, mert az lesz a következő generációval. Mint egykor Pálnak, a jövő érdekében lehet, hogy nekünk is határokat kell átlépni, de merünk-e együtt lépni, együtt imádkozni? Hitbeli döntéseket kell hozni, hogy tudjuk az ember javára és Isten dicsőségére szolgálva végezni a missziót. Így építhetjük ezt az országot és a mennyei országot egyaránt. Akkor lehet felemelő dolgokat tenni, ha a keresztyénekben ott van ehhez a közös, alázatos figyelem az Isten akaratára – mondta a Zsinat lelkészi elnöke.

Az igehirdetés befejező gondolataival Balog Zoltán arra hívta fel figyelmet, hogy akkor járunk a helyes úton, ha átengedjük Krisztusnak a vezetést, mert az igazi missziót a mennyből irányítják.

Az igehirdetést követően Meleg Attila, a belvárosi gyülekezet lelkipásztora ismertette az alapítvány és a Nyilas Misi Ház létrejöttét. Elődje, Szabó Sándor lelkipásztor és a gyülekezet presbitériuma közösen döntött arról, hogy a Miskolc–Belvárosi Református Egyházközség létrehoz egy fontos edukációs teret a templomkertjüktől és a Tiszáninneni Református Egyházkerületi Központtól délre eső szomszédos épületben, a nagymúltú Oroszlánossy-Tőrös-házban.

Legyen a szeretet háza

nyilas_misi_ház_fotó_csomós_balázs

Fotó: Csomós Balázs

Az ünnepi istentiszteleten Pásztor Dániel, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke, a Zsinat lelkészi alelnöke is köszöntőt mondott. Azt kívánta, hogy a Nyilas Misi Ház töltse be azt a funkciót, amit szántak neki, a benne folyó szolgálat legyen híd a társadalom és Isten között.

– Hadd legyen a szeretet háza, hadd hirdesse minden, ami benne történik, hogy jó az Úr, és szeret bennünket – mondta, majd hozzátette: – Ha nem ezt hirdetjük, akkor semminek sincs értelme, és minden értelmét veszti. Ha nem ezt hirdetjük akkor a szavunk semmit sem ér. Ennek a világnak erre van szüksége, hogy jó az Úr, és szeret téged. Minden, amit az Isten ránk bízott, ezt a célt kell, hogy szolgálja, azt, hogy hitelesen tovább tudjuk adni, hogy jó az Úr! – fogalmazott a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke.

Őrségváltás

Szabó Sándor, a Miskolc-Belvárosi Református Egyházközség korábbi lelkipásztora, a Nyilas Misi Alapítvány leköszönő elnöke felidézte: 2003 márciusában szentelték fel a Nyilas Misi Házat, és ekkor indították el a Nyilas Misi programot. Beszédében kitért arra, hogy az alapítvány létrehozása Üszögh Lajos ötlete volt, és a névadás is az ő személyéhez köthető. Az alapítvány célja az volt, hogy létrehozzanak és működtessenek egy gyermek- és ifjúsági missziós központot, és finanszírozzák annak programjait. Ünnepi beszédében, az elmúlt húsz évre való rövid visszatekintésen túl, megköszönte utódja, Meleg Attila szolgálatát, és szimbolikusan átadta neki az alapítvány korábbi díjait és az általa őrzött emléktárgyakat.

Ezt követően az alapítvány húszéves jubileumának alkalmából alapított díjak átadása következett. Balog Zoltán püspök, Pásztor Dániel püspök, Szőnyi Tamás esperes, Szabó Sándor nyugalmazott lelkipásztor, Béres-Csögör Orsolya lelkipásztor és Dudás Illésné, a Nyilas Misi Ház és a gyülekezet fő támogatója vehették át elsőként az alapítvány elismerését. A díjat minden évben olyan személyek és szervezetek kapják, akik segítették és támogatták az alapítvány eddigi munkáját. A díjak átvétele után Meleg Attila, a házigazda Miskolc-Belvárosi Református Egyházközség vezető lelkésze invitálta szeretetvendégségre az egybegyűlteket.

nyilas_misi_ház_fotó_csomós_balázs_4

Fotó: Csomós Balázs

Az alkalmon a Veczán Pál-kórustalálkozó résztvevői közös éneklésükkel emelték az ünnep fényét.