Kocsmából szeretetház

Egész hónapos programsorozattal ünnepel a száz éves a pestszentimrei gyülekezet.

Az egész hónapon átívelő jubileumi rendezvénysorozattal emlékeznek a Budapest-Pestszentimrei Református Egyházközségben az ott élő reformátusok elmúlt száz évére. A gyülekezet és az egyházközséghez kapcsolódó Soli Deo Gloria Alapítvány által szervezett programok sorát a Pestszentimrei reformátusok: az eddigi 100 év... című helytörténeti kiállítás nyitotta meg október első napján, a Pestszentimrei Közösségi Ház (PIK) galériájában.

kép

A kiállítás helyszíne azért fontos, mert a mostani épület elődje az a református kultúrház volt, amely 1936-ban az ott élő reformátusok összefogásából épült, és lett a városrész kulturális központja. Ez csak egy adalék a gyülekezet életéből, melynek sokrétűségét mutatja be a tárlat.

A Budapest Pestszentimre nevű városrésze Soroksárpéteri néven a XX. század első éveiben létesült. Az első nagy háború idején, 1916-ban alakult meg a Soroksárpéteri Református Fiókegyházközség. Majd rá tíz évre önálló egyházközséggé vált, amikor az első templom alapkövét is letették. A gyülekezet első lelkésze Széky Endre 1922-től hatvan évig szolgált Pestszentimrén. Így nemcsak az első székely stílusú, fiatornyos istenházát, de a háborúban felrobbantott templom helyén épült, Svájcból érkezett fabarakkból átalakított templomot is az ő idejében építettek fel. Majd pedig a mai gyülekezet otthonát adó harmadik templomot 1966 pünkösdjén, az ő szolgálatával szentelték fel. 1984-ben Orbán Kálmán lett a gyülekezet lelkésze, aki az egyházközség újjászervezését kezdte el, és aktív lelki életet élő, több korosztályt magába foglaló közösséget hívott életre. Az egyházközség 2003-ban átvette az önkormányzattól a kerület egyik megszüntetésre váró iskoláját és ezzel létrejött a Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola. Orbán Kálmán és felesége 31 évnyi szolgálat után tavaly adta át Hajdú Bálint Kadosának a pestszentimreiek pásztorolását.

„A kiállítás tiszteletet ébreszt bennünk az elődök hűségéért, odaszánásáért és hálát ad Isten gondviselésért” – fogalmazott a megnyitón Hajdú Bálint Kadosa lelkipásztor (képünkön). Beszédében azt a kiállított képet emelte ki, melynek címe: Kocsmából szeretetház. A pestszentimreiek amellett, hogy templomuk meglétének fontosságát tekintették elsődlegesnek, nem feledkeztek meg a rászorultakról sem, és 1936-ban létrehozták a pesti egyházmegye első szeretetházát. A lelkipásztor bátor, meggyőződéses hitet kívánt a mostani gyülekezetnek is, „amelyből – mint az elődöknél is – gyümölcsök fakadhatnak”.

kép

A jubileumi rendezvénysorozatot támogató XVIII. kerületi önkormányzat polgármestere, Ughy Attila arról beszélt, hogy az egyházközség élő és aktív közösség volt a múltban, és most is az. Elmondta: a gyülekezet nemcsak Pestszentimre, hanem az egész XVIII. kerület vallási életének egyik legjelentősebb „védelmező és biztonságot nyújtó bástyája”. Olyan lelki közösség, amely „élete középpontjába az isteni mértéket állította”.

A tárlat megnyitóján Illés Dávid, a Budapest-déli egyházmegye esperese kiemelte: az épületek képeit nézve látnunk kell azokat az embereket – tekintetüket, jelenlétüket, odaszánásukat –, akik a pestszentimrei gyülekezetet alkották. „Az ő gyökeret adó munkájuk ad példát a jelenben és a jövőre nézve is.”

A kiállításon Pándy Tamás helytörténész, a Dr. Széky Endre Pestszentimre Történeti Társaság elnöke tartott előadást és tárlatvezetést. (A kiállítás október 16-ig látogatható, hétköznapokon 9–20 óráig, szombaton és vasárnap 9–14 óráig.)

Telepóczki Márta, fotó: Asszonyi Eszter

További programok az évfordulón:
• Október 16., 16 óra – Irodalmi teadélután és a jubileumi irodalmi alkotópályázat eredményhirdetése
• Október 27., 19 óra – Komolyzenei koncert vonósnégyesre – MÁV Szimfonikusok Kamarazenekara
• Október 28., 15 óra – A jubileumi rajzpályázat eredményhirdetése, díjak átadása, a legjobb művekből összeállított kiállítás megtekintése, gyermekeknek kézműves foglalkozás (Helyszín: Szenczi Molnár Albert Református Iskola)
• Október 28., 19 óra – Anima Soni koncert a PIK-ben
• Október 29., 19 óra – Komolyzenei koncert – J.S. Bach és Könczei Árpád műveiből – a 100 éves jubileum tiszteletére a PIK-ben
• Október 30., 10 óra – Hálaadó istentisztelet
• Október 30.. 16 óra – Tutta Forza Zenekar hangversenye a PIK-ben.