Lezárult a Válaszút-program

Lezárult a Válaszút komplex digitális program a sikeres életpályáért, amely összetett módon segített százhúsz, hátrányos helyzetű térségekben élő fiatalnak a tudatos pályaválasztásban. A Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítványa az ötéves projekt során szakemberek és önkéntesek bevonásával 11 ezer alkalommal nyújtott személyre szabott szociális mentorálást, mentálhigiénés, oktatási és szakmai karriertervezési képzést. Az eredményeket augusztus 3-án Ózdon, egy szakmai zárókonferencián értékelte ki a Magyar Református Szeretetszolgálat.

válaszút_zárókonferencia_mrsz_facebook_2

Fotó: MRSZ/Facebook

Már a felnőttkor küszöbén állnak azok a gyerekek, akik 2018-ban, még hetedik osztályosként kerültek be a programba. Az alapítvány célja az volt, hogy segítse a tudatos pályaválasztást, és végigkísérje a fiatalokat a választott úton. A pedagógiai, szociális, egészségügyi, valamint gazdasági elemeket ötvöző projektnek köszönhetően az öt év során a gyerekek hatékony segítséget kaptak az iskolai előrehaladásukhoz, a családi nehézségeik kezeléséhez, az önismeretük fejlődéséhez, egy gazdaságilag önálló élet megtervezéséhez és megvalósításához. A konferencia résztvevői hangsúlyozták, a Válaszút lehetőséget teremtett olyan útravalót adni a fiataloknak, amely a program lezárta után is velük marad.

A konferencia áhítatán Sztojka Szabina, az Országos Református Cigánymisszió vezető lelkipásztora az elveszett drahma példázatáról beszélt.

„Vagy ha egy asszonynak tíz drahmája van, és elveszít egy drahmát, vajon nem gyújt-e lámpást, nem söpri-e ki a házát, és nem keresi-e gondosan, míg meg nem találja? Ha pedig megtalálta, összehívja barátnőit és szomszédasszonyait, és így szól: Örüljetek velem, mert megtaláltam a drahmát, amelyet elvesztettem. Mondom nektek, így fognak örülni az Isten angyalai egyetlen megtérő bűnösnek.” (Lk 15,8-10)

– Ez a példázat a mi példázatunk is. Keressük a drahmát, nemcsak a saját életünkben, hanem másokéban is, hiszen ha valami jó dolog történik egy közösségben, akkor együtt örülünk. Ezek a kis örömök tartanak bennünket együtt, és adnak erőt a szolgálat során. Az Istentől való öröm az, ami megtart minket – fejtette ki Sztojka Szabina.

A Válaszút-programot Bakos Zsuzsanna szakmai vezető ismertette. A projektben 2018 és 2023 között összesen 120 fővel dolgoztak, és ez idő alatt 11 ezer alkalommal találkoztak a fiatalokkal és a családjukkal. A projekt komplex módon nyújtott segítséget: a szociális mentoráláson túl kiterjedt a mentálhigiénés, a pályaorientációs, oktatási, valamint a szabadidős területekre is.

válaszút_mrsz_facebook_1

Fotó: MRSZ/Facebook

A konferencián többek között ismertették a Válaszút komplex digitális program eredményeit, majd egy kerekasztal-beszélgetésre került sor a tanodák és a sport témájában, a digitalizációról mint a hátrányok leküzdésének eszközéről, valamint a Válaszút-programmal kapcsolatos tapasztalatokról és az együttműködés további lehetőségeiről. Végül a Válaszút-programban részt vevő fiatalok szolgáltak énekszóval és zenével, majd a Playback Színház improvizációs alkalma következett, ahol a résztvevők együtt, közösen, játékos formában élték át újra a projektet a visszajátszás-újraírás módszerével – olvasható a Magyar Református Szeretetszolgálat beszámolójában.