„Mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg”

Egész életre szóló feladat a jó keresése! – ezt az üzenetet adták át a házigazdák a Református Szeretetszolgálat Felzárkózási Osztálya által harmadik alkalommal megszervezett szakmai napján résztvevőknek. A felzárkózási napnak ebben az évben a kecskeméti Református Újkollégium adott otthont. A konferencia alkalmat teremtett a vezetők és munkatársak számára a közös eszmecserére, a tapasztalatok megosztására, a szakmai továbbképzésre és a szolgálat megerősítésére.

Kecskemét – egy város, egy gyülekezet

Mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg (1 Thessz 5,21) – ezt az igeszakaszt választotta az idei évre a Kecskeméti Református Egyházközség, amely a Református Felzárkózási Nap házigazdája volt. Varga Nándor elnöklelkész köszöntőjében kiemelte, hogy vezérigéjük a 2022-es év munkaprogramja is, minden munkatársi közösségükben és a gyülekezetben. A tiszteletes úgy fogalmazott: az igeszakasz rólunk szól, nekünk ad emberi feladatot, cselekvésre és munkára felszólító ige. Nem, a "majd lesz valahogy", a nemtörődöttség, a közömbösség, a felelősség lerázása szól ebből az igéből. Nem felelőtlen magatartásra buzdít, hanem aktivitásra. Megvizsgálni, szétválogatni, megtartani a gondolatainkat. Mindannyiunknak egy egész életre ad feladatot ez az igei buzdítás – hangsúlyozta.

Felzarkozasi nap, Varga Nándor - (f. Vukov Tamara).jpg

Varga Nándor elnöklelkész

Fotó: Vukov Tamara

Simonné Bakó Mária főgondnok a kecskeméti egyházközség és a gyülekezet felzárkózási szerepvállalását mutatta be a résztvevőknek. A szervezeti háttér mellett beszélt a diakóniai képzések jelentőségéről, az elfogadó és támogató gyülekezetről, a munkatársak és önkéntesek áldozatkész szolgálatáról és a városban működő Hajnalcsillag Tanodáról. Kiemelte, hogy felzárkózási programjuk sok cigány családot is a közösségbe hívott. – Mertünk nagyot álmodni, de Istené a dicsőség. Nem elég álmodni, az álmokat valóra kell váltani – zárta előadását a főgondnok.

Kabai Virág, a Kecskeméti Református Egyházközség diakóniai igazgatója szolgálatuk egyik különlegességének a történelmi háttérből kialakult egy város, egy gyülekezet megtartását említette meg, ez azt jelenti, hogy Kecskeméten a reformátusok egy nagy egyházközségbe tartoznak. Meglátása szerint napjainkban erőforrást és értéket képvisel ez a tradíció. Mindenki megtalálja benne azt a közeget, amelyben otthon érzi magát. Több templomuk is van a városban, de például virágvasárnap egy istentiszteleten vesznek részt a gyülekezetrészek, így minden közösség találkozik.

Felzárkózási nap, Kabai Virág - (f.Vukov Tamara).jpg

Kabai Virág: fontos a gyülekezet felé közvetíteni a cigány és nem cigány együttműködés erősítését.

Fotó: Vukov Tamara

Krisztust követni minden élethelyzetben

Abban a városrészben, ahol a cigánymisszió szolgál, igyekeznek az ott élő reformátusokat is bevonni. 2019 óta működik a Hajnalcsillag Tanoda, ahová sok támogatásra szoruló, nehézsorsú család gyermeke jár. Az intézmény munkatársi közössége kiemelt céljának tekinti a keresztyén értékrend megismertetését és továbbadását, cigány munkatársai segítségével az identitás kialakítását és fejlesztését. Különösen fontosnak tartják a gyülekezet felé közvetíteni a felzárkózási szolgálaton keresztül a cigány és nem cigány együttműködés erősítését.

A felzárkózási területet Kecskeméten átfogó szervezeti háttér fedi le. Önkéntesek, diakónusok, munkatársak közös szolgálata nyújt segítséget sok rászoruló számára. – Ez egy hatalmas terület, gyülekezetként vagy egyházi szereplőként a küldetésünk az, hogy Krisztust kövessük minden élethelyzetben – tette hozzá Virág. Ez a fókusz ötleteket, leleményességet ad, hogy humorral, jókedvvel vigyék tovább a feladatokat. A diakóniai vezető nehézségnek nevezte, hogy ezen a területen állandóan a bűn, a nyomor és a szenvedés oldalát látják. Viszont egy dolog biztos: nem mozdulhatnak el helyükről. – Krisztus is lejött közénk, mi sem fordíthatunk hátat a segítségre szorulóknak – tette hozzá.

Az evangélium mentén

Eperjesi Tamás, a Református Szeretetszolgálat Felzárkózási Osztályának vezetője úgy fogalmazott: az esemény olyan hagyományos szakmai találkozó, amely alkalmat ad az egyház különböző felzárkózási programjaiban szolgáló munkatársak közös gondolkodására. Tevékenykedjen akár központilag a szeretetszolgálatnál, a cigánymisszióban, valamely református roma szakkollégiumnál, esetleg egy helyi tanodában vagy gyerekházban, vagy akár a Felzárkózó Települések (FETE) program MRSZ munkatársaként. Czibere Károly, a Református Szeretetszolgálat főigazgatója örömét fejezte ki, hogy milyen ütemben fejlődik a református felzárkózás területe. Beszédében kitért arra, hogy a segítségnyújtás alapja az evangélium, és ennek mentén kell építkezni a missziói szolgálatban. Kiemelte továbbá a közösség megtartó erejét. Úgy fogalmazott „a Krisztusi testbe való beágyazottság az egyetlen, ami hosszú távon tud segíteni.”

Felzarkozasi nap, Czibere Károly - (f.Vukov Tamara).jpg

Czibere Károly a Református Szeretetszolgálat főigazgatója

Fotó: Vukov Tamara

A nyomorúság kiírtja a célokat

Böröcz Lívia a Magyar Református Szeretetszolgálat felzárkózási ágazatvezetője ismertette a Felzárkózó Települések (FETE) programot, amely 300 településre terjed ki. A szakember sokrétű munkájuk „szupererejének” az együttműködést, a partnereik áldozatát és a helyi értékek feltárását nevezte. Céljuk, hogy mintaadó emberhalászokká váljanak, a születéstől a foglalkoztatásig segítsék a rászorulókat. Vecsei Miklós miniszterelnöki biztos a szegénységről és a nyomorúságról beszélt előadásában. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke szerint előbbi esetében az értékek és a célok megmaradnak. Ezzel szemben a nyomorúság az a hiányállapot, amely a világot egy pontra korlátozza, arra, amiben élünk, kiiktatja a célokat és a jövőképet. A minta jelentőségét ezért hangsúlyosnak tartja a szakember, a szeretet és elfogadás ebben kiemelkedő szereppel bír.

Teremtésvédelem gyerekekkel

A Református Tanodák számára Teremtésvédelmi versenyt szervezett a Felzárkózási Osztály és a Debreceni Természettár, ennek az ünnepélyes eredményhirdetése is a konferencia keretében valósult meg. Somogyi Beáta, a református tanodák országos szakmai koordinátora elmondta, hogy a versenyt hagyományőrző jelleggel bocsátották útjára három korosztály, az 1-3. évfolyamos, 4-5. és 7-8. évfolyamos diákok számára. A teremtett világ megismertetése mellett céljuk volt, hogy a gyerekek megtapasztalják a versenyek hangulatát, a csapatmunkát. Idén 16 tanodából 210 gyerek versenyzett. Beáta bízik benne, hogy sikerül majd további tanodákat, gyerekeket bevonni a programba.

Felzarkozasi nap, Somogyi Beáta - (f. Vukov Tamara).jpg

Somogyi Beáta szakmai koordinátor

Fotó: Vukov Tamara

A vetélkedést innovatívnak is lehet mondani, hiszen a feladatlapok bibliaismereti kérdéseket is tartalmaztak, a megoldáshoz pedig Bibliákat biztosítottak a gyerekeknek. Bár nem volt könnyű, de ügyes válaszok érkeztek – említette a szakember. Az egyik kérdés a református címerekben található állatok felismerésére vonatkozott, egy másik azt kérte, hogy találjanak meg néhányat a Szentírásban említett több mint 120 növény és állatfajból. A gyerekek által a szüleikhez és a gyülekezetekbe is bekerül a teremtésvédelem, amelyet össze lehet kapcsolni az értékteremtéssel, a természetvédelemmel és a hittel. Beáta kiemelte, hogy sok tanoda ettől függetlenül is foglalkozik a természetvédelemmel és az egyháznak is van teremtésvédelmi hete, illetve több tanoda ökogyülekezeti címmel is rendelkezik.

Felzarkozasi nap, Hajnalcsillag tanoda - (f. Vukov Tamara).jpg

Hajnalcsillag Tanoda növendékei

Fotó: Vukov Tamara

A felzárkózási napon szó volt a Cigánymisszió által támogatott Együtt-Egymásért közösségfejlesztő képzésről. Továbbá a cigánymisszióban, felzárkózásban szolgáló és érdeklődő lelkipásztorok számára meghirdetett szeptemberi lelkésztalálkozóról is. Az eseményről itt tájékozódhatnak.

A konferencia végén Balogh Rodrigo Prima Primissima Junior-díjas színész, rendező, író tartott workshopot. A résztvevők párban és csoportban arra a kérdésre keresték a választ, hogy „Ki vagyok én?” A műhelymunkához csatlakozók így nem csak egymás szolgálatairól, de a személyes motivációkról és indíttatásokról is többet tudhattak meg.