Nem vagytok egyedül!

Levélben köszönte meg a református diakóniai intézmények munkatársainak helytállását egyházunk Zsinatának Elnöksége a koronavírus-járvány idején:

Kedves Testvéreink!

Embert próbáló időszakban álltok helyt a református egyház diakóniai intézményeiben. Köszönjük, hogy önmagatokat hátra téve, nap mint nap a rászorulókért dolgoztok. Azokért az emberekért – idősekért, fogyatékkal élőkért, betegekért, hajléktalanokért – akik a koronavírus-járvány idején még kiszolgáltatottabbak és törékenyebbek, mint korábban. Tudjuk, hogy a járvány nem csak szakmailag óriási kihívás számotokra, hanem lelkileg is hatalmas erőt igényel.

Ebben a krízisben mindannyiunk számára különösen fontos, hogy ne lankadjunk meg a szolgálatban. Még inkább szükség van az imádságunkra, az összetartásunkra. Nem vagytok egyedül! A református egyház vezetése és a több százezernyi református közösség imádkozik értetek: mindannyiótokért, akik az egészségügyben, a szociális intézményeinkben, szolgálatainkban, a gyülekezeti közösségeinkben segítitek a rászorulókat. Köszönjük, hogy nem hátráltatok meg. A református diakóniában mintegy hatezren végeztek pótolhatatlan szolgálatot a rátok bízott harmincötezer emberért.

A református egyház Zsinatának elnöksége figyelemmel kíséri munkátokat. Szeretnénk minden segítséget megadni, hogy a hivatásotokat a lehető legbiztonságosabb keretek között folytathassátok. Folyamatosan közbenjárunk országunk vezetőinél is, hogy minden támogatást megkaphassatok nélkülözhetetlen szolgálatotokhoz.

Köszönjük a bátorságot és a helytállást. Isten áldását kérjük életetekre, szolgálatotokra!

Legyetek erősek, ne féljetek! (Ézsaiás próféta könyve 35. rész 4. vers)

Testvéri szeretettel:

Bogárdi Szabó István
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

és Huszár Pál
főgondnok, a Zsinat világi elnöke