Szeretetszolgálat a Partiumban

Együttműködési megállapodást írt alá a Magyar Református Szeretetszolgálat és a Királyhágómelléki Református Egyházkerület június 3-án Nagyváradon olvashatjuka jobbadni.hu oldalon. A cél, hogy a jövőben szervezett keretek között támogassák a határon túli missziói szolgálatot, és hogy az alapítványon keresztül hatékonyan segítsék a Partiumban élő testvérek a kárpátaljai magyarságot.

MRSZ KRE együttműködési megállapodás 2024 június - Fotó: MRSZ

Czibere Károly és Bogdán Szabolcs János írta alá a megállapodást

Fotó: MRSZ

A közel húsz éve alapított Magyar Református Szeretetszolgálat (MRSZ) életében a kezdetek óta kiemelt szerepet játszik a határon túli magyarság támogatása. Az elmúlt években a Partiumban élő testvérek több alkalommal is bekapcsolódtak az MRSZ által hirdetett adománygyűjtésekbe, és az alapítvány is szerepet vállalt a Királyhágómelléki Református Egyházkerület diakóniai szolgálatában, legyen szó gyermekek nyári táboroztatásáról vagy tárgyi adományok biztosításáról a rászoruló családoknak.

A nemzeti összetartozás napjához közeledve 2024. június 3-án Nagyváradon együttműködési megállapodást írt alá a Királyhágómelléki Református Egyházkerület a Magyar Református Szeretetszolgálattal, hogy a jövőben szervezett keretek között támogathassák a határon túli missziói szolgálatot. A közös szolgálat lényegét Bogdán Szabolcs János, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke Máté evangéliuma 25. fejezetének 34–40. verse alapján szemléltette az egybegyűltekkel: – A példázat arra tanít minket, hogy az anyagi segítségnyújtás mellett ne feledkezzünk meg a lelki segítségnyújtásról sem. Van olyan helyzet, hogy nem tudunk egy krízishelyzethez hozzájárulni fizikai adományokkal, de imádságban mindig az Úr elé vihetjük kéréseinket. Az élő hitű ember szolgál, és szolgálata során nem gondolja magát különbnek, mint az embertársai, hanem alázatosan megéli azt, amire a benne élő Jézus készteti. Cseri Kálmán egyik gondolatát régen a szívembe véstem a szolgálattal kapcsolatban: a szereplésben feltűnik, szolgálatban eltűnik az ember. Kívánom, hogy ezzel a lelkülettel tudjuk végezni szolgálatunkat, azok felé irányítva szeretetünket, akiket Isten ránk bízott – hívta fel a figyelmet a püspök.

Az együttműködéssel az abban résztvevők egymást segítik, nemcsak természetben, de tudásátadással is, elsősorban a gyermekjólét, gyermekvédelem, fogyatékosügy, felzárkózás, idősellátás és társadalmi missziók területén. Az alkalmon Czibere Károly, a Magyar Református Szeretetszolgálat kuratóriumi elnöke úgy fogalmazott: – Együttműködésünknek van egy belső és egy külső célja is. A belső célunk egymás hite által épülni, erősödni, összekapaszkodni, hogy egységünk a társadalmat szolgálhassa. Mindannyian, akik a református közösség tagjai vagyunk a Kárpát-medencében, nemcsak egy nemzettesthez tartozunk, nemcsak egy egyháztesthez tartozunk, hanem valamennyien Krisztus testének vagyunk a tagjai. De ehhez az is hozzájárul, hogy figyelemmel kell követnünk egymást. Tudnunk kell, hogy mivel küzdenek a testvéreink, éljenek ők akár Kárpátalján, akár a Felvidéken, és ahhoz hogyan tudunk hozzájárulni. A külső célunk pedig a bennünket körülvevő világ szolgálata. A Máté evangéliumában elhangzott „felruházott” kifejezés nem csupán az anyagiakban értendő: észre kell vennünk, hogy társadalmunk tagjait miképpen tudjuk felruházni képességekkel, készségekkel, tudással, és hogyan tudunk szeretettel odafordulni hozzájuk. Ez a mi küldetésünk osztotta meg gondolatait a kuratóriumi elnök.

A megállapodás aláírása adományátadással zárult: a Magyar Református Szeretetszolgálat élelmiszer-adománnyal segítette az Oikodomos Keresztény Karitatív Egyesület szegénykonyhájának munkáját.